INTEGRALE EVOLUTIEPSYCHOLOGIE – Ook live online te volgen! Avondgroep en daggroep.

3-jarige opleiding op basis van de Evolutiepsychologie

Al 50 jaar de meest geschikte opleiding voor persoonlijke ontwikkeling en de meest diepgaande coachingmethode!!

De mens is, net als elk ander fenomeen in het universum, een totaal unieke afdruk van het oneindige universum. Alle bestaande energieën zijn dus geconcentreerd in de vorm van levensenergie naar ons toegekomen. Het individuele levensplan heeft daarna een selectie gemaakt welke informatie voor dit leven het belangrijkste zal worden om de evolutie verder te zetten. Dit levensprogramma is bepalend en wijst ons elke dag de Weg door ons te confronteren met gebeurtenissen die ofwel aanduiden dat we bepaalde kwaliteiten hebben ofwel via harde signalen aantonen dat er een levensopdracht moet aangepakt worden. Het levensplan afwerken is het enige werkelijke doel van het leven. Hiervoor zijn alle optimale voorwaarden aanwezig: de juiste tijd, de juiste plaats, de meest geschikte ouders, de juiste omstandigheden en gebeurtenissen. Alles wat wij 'mee-maken' en 'onder-gaan' in ons leven is slechts onderdeel van een prachtig mechanisme om in contact te blijven met ons basisprogramma. Problemen spelen in dit geheel een wezenlijke rol. Zij zijn voorlopig nodig om ons via impulsen aan te duiden dat we weer een stukje meer ontwikkeling en groei moeten doormaken om te komen tot nieuwe kwaliteiten van zelfkennis. Moeilijkheden in ons leven zijn dan ook rechtstreeks verbonden met onze levensopdrachten en zullen langzaam verdwijnen wanneer we bewust kunnen werken aan de opdracht die ons als spiegel wordt aangereikt.

Doelstelling:

Een ‘Evolutie Coach’ probeert in de eerste plaats een zo groot mogelijk inzicht te verwerven in de ordening van het universum en de manier waarop de energetische processen de stoffelijke wereld bepalen en besturen. De Universele wetmatigheden die we ontdekken in de macrokosmos werken precies hetzelfde in de microkosmos en geven ons inzicht in de levensmechanismen van de mens. Het doorgronden van het Universele Plan geeft ons duidelijkheid over de processen van evolutie. Daarnaast kunnen we het menselijk levensplan ontsluieren en de opdrachten benoemen om het groeiproces verder te zetten. Een groot denkmodel uitgaande van de evolutiepsychologie en de chakra's als centrales van de levensenergie en alle kwaliteiten van de mens wordt als basis gebruikt.
Het 'lezen' van deze informatie of 'reading' geeft ons de samenhang en de verbanden tussen symptomen, oorzaken en vooral de oorsprong van het probleem. Daarna wordt via een aangepast healingsprogramma het zelfhelingsproces ondersteund en de mogelijkheid geboden om doelgericht aan de levensmissie te werken.

Doelgroep:

 • Vele studenten willen deze opleiding volgen als mogelijkheid om hun innerlijke groei en ontwikkeling een nieuwe dimensie te geven. De theoretische leerstof en vooral het praktisch inoefenen geven aanleiding tot zelfreflectie en diep in jezelf kijken om je-Zelf te ontmoeten. Op deze manier vormt de opleiding een degelijke basis voor spirituele bewustwording en het ontdekken van nieuwe inzichten en denkmodellen.
 • Studenten die een degelijke vorming willen krijgen als ‘Evolutie Coach’ of als docent en begeleider van workshops, therapie- en groeigroepen.
 • Daarnaast is deze opleiding ook geschikt voor therapeuten, gezondheidswerkers en mensen die actief zijn in de hulpverlening. Zij ervaren een verfrissende en vernieuwende kijk op de problemen en krijgen een ongelooflijk rijk gamma van nieuwe werkmethodes aangeboden.
 • Anderen zoeken misschien naar toepassingen in hun directe omgeving, hun huidig beroep (onderwijs, management, coaching, maatschappelijk werk, hulpverlening ...) of vrijwilligerswerk.

Het eerste jaar van de lange opleiding ‘Integraal Evolutiecoach’ kan ook afzonderlijk gevolgd worden voor deelnemers die deze cursus alleen willen volgen als bewuste keuze om het doel van hun leven beter te leren kennen.
Eindelijk vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en het grote totaalbeeld wordt duidelijk. De antwoorden op al je vragen worden helder en je persoonlijke ontwikkeling wordt in een versnelling gebracht.
De lessen brengen alle nodige informatie voor de intense ‘zoekers’ en mensen die een nieuwe oriëntatie in hun leven willen vinden.
Er wordt veel aandacht besteed aan de theoretische grondslagen maar vooral het praktisch werken staat centraal met veel nadruk op het inzicht verwerven in je eigen functioneren. De betekenis en functie van alle gebeurtenissen in je leven worden duidelijk en je eigen levensmissie wordt ontsluierd.

Waardevol geschenk bij elke nieuwe inschrijving! GRATIS 2 INDIVIDUELE SESSIES: ‘Inspiration for life’. Sessie 1. Een totaalbeeld van je leven. Sessie 2: Aanduiding van je levensopdracht.

Programma's: (klik in het vak voor meer info)

INTEGRALE EVOLUTIE PSYCHOLOGIE 1e jaar – Hasselt – daggroep. LIVE en LIVE ONLINE!
  - 17 vrijdagen van 9.30u tot 17u. De opleiding start op vrijdag 17/9: van 17-09-2021 t/m 24-06-2022
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integrale evolutiepsychologie 2e jaar – Hasselt – avondgroep – Ook digitaal live online te volgen!
  - 34 donderdagavonden van 19u tot 22u. Start donderdagavond 16 september van 16-09-2021 t/m 23-06-2022
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integrale evolutiepsychologie 2e jaar – Hasselt – daggroep – Ook digitaal live online te volgen!
  - 17 vrijdagen van 9u30 tot 17u. Start op vrijdag 10/9! van 10-09-2021 t/m 17-06-2022
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integrale evolutiepsychologie 3e jaar PLUS- Hasselt – Avondgroep – Ook digitaal live online te volgen!
  - 18 maandagavonden van 19u tot 22u. Start maandag 6 september! van 06-09-2021 t/m 06-06-2022
  - Ignoramus Academie Hasselt