INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER – Basisopleiding

Beroepsopleiding in de Integrale Gezondheidszorg

2-jarige basisopleiding en minstens één vakspecialisatie

Algemeen

Deze opleiding  is de meest diepgaande en volledige studie die de Ignoramus Academie aanbiedt. Het is ook een echte professionele beroepsopleiding die je niet alleen doorloopt voor je persoonlijke ontwikkeling  maar vooral omdat je een krachtige positie wil verwerven als Integrale Gezondheidsbegeleider in het veld van de Integrale Gezondheidszorg.

Zij onderscheidt zich van alle andere opleidingen in de sector door haar kwaliteit en vooral de uitzonderlijke inhoud. Nergens wordt zo duidelijk de basis van een ‘Universele visie’ gebruikt die een overkoepelend effect geeft en alle onderdelen en disciplines perfect met elkaar kan verbinden.

De studenten met wat ervaring in het wereldje van de opleidingen verklaren unaniem: “Vroeger kenden we alleen de puzzelstukjes maar de opleiding ‘Integraal Gezondheidsbegeleider’ heeft ons eindelijk de volledige doos gegeven”

Een ander belangrijk verschil is het uitgangspunt dat de student zo weinig mogelijk ‘uit het hoofd’ moet leren (wat toch na enkele maanden verdwenen is) maar duidelijke inzichten kan verwerven door diepe verbanden en samenhangen aan te duiden. Niet alleen wordt de leerstof hierdoor minder saai maar de prachtige universele samenhang der dingen wordt dan duidelijk en zelfs de ‘waarom vraag’ krijgt een aanvaardbare uitleg.

Daarnaast is de opleiding ‘Integraal Gezondheidsbegeleider’ een prachtige mengvorm tussen theorie en praktijk met een verdieping om jezelf beter te leren kennen en het praktisch toepassen van een veelheid van werkvormen om mensen adequaat te kunnen begeleiden. De Gezondheidsbegeleider kan het hele leven in zijn ruimste context overzien en zal het gepaste programma kunnen voorleggen en uitvoeren om het verstoorde evenwicht weer te herstellen.

De ‘Integraal Gezondheidsbegeleider’

een gezondheidsconsulent met een meerwaarde 

Het vertrekpunt is een totaal nieuwe benadering van de gezondheidszorg waar gezondheidseducatie en  -opvoeding in het gezin, op school en in de sociaal-maatschappelijke omgeving de absolute basis vormen.

Daarnaast is natuurlijk een adequate preventie noodzakelijk. Een zorgzaam omgaan met de mens door niet alleen tot een vroegtijdige vaststelling van een ziekte te komen maar ook een actief voorkomingsbeleid en een aanpassing van de levenswijze, voeding en verstorende gewoonten. Dit wordt aangevuld met een dagelijks oefenprogramma afgestemd op het dynamisch activeren van alle gezondheidsaspecten i.p.v. een voortdurend bestrijden van ziekte.

Indien de verstoring helend en curatief ingrijpen noodzakelijk maakt zal de aandacht in de eerste plaats gaan naar het opstellen van een Integrale Gezondheidsanalyse.

Dit holistisch totaalbeeld van de cliënt probeert de evolutieprocessen te begrijpen en legt de verbinding tussen de symptomen, de oorzaken, de persoonlijke reactiepatronen en de oorsprong van de ziekte.

De Gezondheidsbegeleider maakt tijd en ruimte voor de totale mens en brengt de gegevens van het fysieke, emotionele, mentale, relationele, maatschappelijke en spirituele samen tot een integrale gezondheidsevaluatie.

Daarna wordt een individueel aangepast behandelingsprogramma opgesteld met de meest logische, efficiënte, de meest persoonlijk afgestemde en betaalbare behandelingen die zo snel mogelijk de zelfheelkracht van de cliënt op gang kunnen zetten. In die zin is de Gezondheidsbegeleider dus in de eerste plaats een tijdelijke “levensleraar” en “inspirator” die de mensen begeleidt en aanvullend behandelt waar de reguliere geneeskunde ophoudt of onvolledig is.

In het veld van de CAM (Complementary and Alternative Medicine) neemt de Integraal Gezondheidsbegeleider een bijzondere plaats in omdat hij/zij naast een uitgebreide opleiding in basiskennis ook een hele reeks vakspecialisaties kan beoefenen als extra praktische toepassing.

Het werkterrein kan zich dan ook uitspreiden van de zuiver persoonlijke sfeer tot de breed maatschappelijke activiteiten van de mens zoals: school, gezin, relaties, ziekenfondsen, werksituatie en bedrijven.

Doelstelling 

In de eerste plaats is het de bedoeling om een degelijke basisopleiding te realiseren die de student in staat moet stellen om inzicht te verwerven in het grote gamma van natuurgeneeskundige basisprincipes, technieken en behandelingsmethodes.

We willen ook een verbindingspunt creëren tussen alle bestaande vormen van genezen, zowel de “reguliere” als de “alternatieve”. Integratie veronderstelt echter een ordenende methode om de veelheid van vormen in een ruimer, overkoepelend geheel onder te brengen. Vandaar dat we vertrekken van een synthesevormende en éénmakende visie die alle schijnbare tegenstellingen optimaal met elkaar in communicatie brengt.

Een gezonde interactie tussen Oosterse, meer subjectieve naar binnen gerichte beginselen, en de Westerse, objectieve en meer naar buiten gerichte denkbeelden, kan alleen maar bevruchtend werken om een positieve evolutie te realiseren in de gezondheidszorg.

Doelgroep   

 • Velen kiezen deze opleiding vanuit een diep verantwoordelijkheidsbesef dat gezondheid in de eerste plaats een persoonlijk engagement is. Daarom gaan ze op zoek naar degelijke informatie. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn in deze context het begin van de preventieve zelfheling
 • Voor studenten die later willen doorgroeien naar een verantwoorde beroepsactiviteit als Levenscoach of gezondheidsconsulent vormt deze opleiding een noodzakelijke basis
 • Daarnaast kunnen alternatieve therapeuten en gezondheidswerkers die al jaren actief zijn in het veld de kans grijpen om hun basiskennis uit te breiden of te vervolledigen met o.a. medische vakken, gezondheidsevaluatie, behandelingstechnieken…
 • Ook artsen en paramedici kunnen hun visie verruimen door een meer energetische denkwijze te verkennen en door de unieke benadering van gezondheidsevaluatie en de geneeskunde in het algemeen

Programma  Nieuwe formule

Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden mits voldoende deelnemers in de jaaropleidingen!

 

1e JAAR INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER

MODULE 1: Een Universele Visie op het leven

-De orde van het universum
-Het erfgoed van de mensheid
-Een integraal mensbeeld
-Het levensplan en de levensopdracht
-De causale mechanismen van het leven
-De ontwikkelingsfasen van de mens
-Ziekte en gezondheid. De nieuwe integrale gezondheidszorg: het algemene raamwerk
-De nieuwe integrale gezondheidszorg: het algemene organigram
-De incarnatieprocessen

MODULE 2: Energetische en stoffelijke Anatomie – Fysiologie – Pathologie

-Constitutie – Conditie –  Evolutie – Histologie – Cytologie
-Basisbegrippen van de Anatomie – Fysiologie – Pathologie
-AFP: het voortplantingsstelsel – Embryologie
-AFP: het zenuwstelsel
-AFP: het endocrien stelsel
-AFP: Het immuniteitssysteem
-AFP: het circulatiestelsel
-AFP: het locomotorisch stelsel
-AFP: het ademhalingsstelsel
-AFP: de huid en de zintuigen
-AFP: het spijsverteringsstelsel
-AFP: het uro genitaal stelsel

MODULE  3: Psychologie en Psychopathologie

-De geschiedenis van de psychologische en de psychologische systemen
-Algemene psychologie
-Psychopathologie – ziektebeelden

2e JAAR INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER

Module 4: Gezondheidseducatie

-Basisbeginselen van de gezondheidseducatie
-De kenmerken van gezondheid
-Activeren van gezondheid i.p.v ziekte bestrijden
-De integrale gezondheidsscan: “quality of life screening”
-Gezondheidseducatie thuis, op school, op het werk …
-Gezondheidsprogramma’s: ‘natuurlijke levenskunst’

Module 5: Preventie en voorkomingsbeleid

-Basisbeginselen van preventie: gezonde voeding – oefeningen – gezonde levenshouding
-Wellness als toegangspoort
-Een integrale preventiescan met individueel preventieprogramma
-Preventieprogramma’s: Zuiveringsweken, Gezondheids-weken, herbronningsweken, anti-stressweken…
-Urgentiegeneeskunde en EHBO
-Natuurlijke huisapotheek
-Uitwendige behandelingen (pleisters, pakkingen, kompressen …)
-Medicinale bereidingen (drankjes en specifieke gerechten)
-Relaxatietechnieken: mindfulness, autogene training, visualisaties en meditatie
-Een algemeen preventiebeleid: thuis, op school, op het werk

Module 6: Gezondheidsevaluatie

-Gezondheidsevaluatie via vraagstelling

-Gezondheidsevaluatie via yinne technieken
-Gezondheidsevaluatie via de context: kosmische, stoffelijke, relationele,  sociale en maatschappelijke omgeving
-Gezondheidsevaluatie via reading technieken
-Gezondheidsevaluatie via observatietechnieken: lichaams- en gelaatsanalyse
-Gezondheidsevaluatie via lichaamstaal, gedrag, expressie, taal, schrift…
-Gezondheidsevaluatie via voedingswijze
-Gezondheidsevaluatie via iriscopie, Kirlianfotografie, polariteitstest, …
-Reguliere testen: echo, CT scan, radiologie, botscan, NMR
Module 7: Communicatie en interactie consulent-cliënt
-Algemeen schema-Levensverhaal
-Anamnese-Intakegesprekken
-Opstellen van een totaal beeld en integraal beeld
-dossiervorming

-individueel behandelingsmodel

-Groepsstagedagen

Module 8: Semiologie en symptomatologie

-Leer of de kennis van de ziektetekenen en de betekenissen die hiermee samenhangen

-Leer van de afzonderlijke ziekteverschijnselen

-Differentieel diagnose

Module 9: Praktijkvoering

-Ethiek en deontologie

-Wetgeving Beroepsfederaties

Module 10: Scriptie- en stagetrajectbegeleiding

-Ondersteuning bij het voorbereiden en opbouwen van een eindwerk

-Ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van een stagetraject
In overleg met de studenten worden eventueel extra stagedagen toegevoegd!

Programma’s voor deze opleiding:

Integraal gezondheidsbegeleider 1e jaar – module 1: Universele visie op het leven – daggroep – Ook digitaal live online te volgen!!
  - 5 vrijdagen van 9.30u tot 17u van 13-09-2019 t/m 22-11-2019
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal gezondheidsbegeleider 1e jaar – module 1: Universele visie op het leven – avondgroep – Ook digitaal live online te volgen!!
  - 10 vrijdagavonden van 19u tot 22u van 13-09-2019 t/m 29-11-2019
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal gezondheidsbegeleider 1e jaar – module 3: Psychologie en Psychopathologie – Ook digitaal live online te volgen !!
  - 4 zaterdagen van 9.30u tot 18u - Ook los te volgen van 06-06-2020 t/m 27-06-2020
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal gezondheidsbegeleider 1e jaar – module 2: Energetische en stoffelijke anatomie, fysiologie en pathologie – Ook digitaal live online te volgen!!
  - 10 zaterdagen van 9.30u tot 17u van 30-11-2019 t/m 09-05-2020
  - Ignoramus Academie Hasselt

INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER – Totaal eerste jaar : module 1: universele visie op het leven – module 2: energetische en stoffelijke anatomie, fysiologie en pathologie – module 3: psychologie en psychopathologie – Ook digitaal online te volgen!
  - JAAROPLEIDING: Module 1: 10 vrijdagavonden van 19u tot 22u of vrijdagen van 9.30u tot 17u (keuze maken) + Module2: 10 zaterdagen van 9.30u tot 17u + Module 3: 4 zaterdagen van 9.30u tot 17u van 13-09-2019 t/m 27-06-2020
  - Ignoramus Academie Hasselt

INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER – Totaal tweede jaar: module 4: Gezondheidseducatie + module 5: Gezondheidspreventie + module 6: Gezondheidsevaluaties + module 7: Communicatie en interactie consulent – cliënt + module 8 Praktijkvoering – ethiek en deontologie + module 9: Scriptie voorbereiding en stagebegeleiding. Ook digitaal online te volgen!
  - 18 zaterdagen van 9.30u tot 17u van 14-09-2019 t/m 30-05-2020
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal gezondheidsbegeleider 2e jaar – module 4: Gezondheidseducatie. Ook digitaal live online te volgen!!
  - 2 zaterdagen van 9.30u tot 17u van 14-09-2019 t/m 28-09-2019
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal Gezondheidsbegeleider – 2e jaar – Module 5: Gezondheidspreventie – Ook digitaal online live thuis te volgen.
  - 2 zaterdagen van 9.30u tot 17u van 12-10-2019 t/m 26-10-2019
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal gezondheidsbegeleider 2e jaar – module 7: Communicatie en interactie consulent-cliënt. Ook digitaal live online te volgen!!
  - 6 zaterdagen van 9.30u tot 17u van 15-02-2020 t/m 16-05-2020
  - Ignoramus Academie Hasselt

Integraal gezondheidsbegeleider 2e jaar – module 6: Gezondheidsevaluatie. Ook digitaal live online te volgen!
  - 8 dinsdagavonden van 07-01-2020 t/m 05-05-2020
  - Ignoramus Academie Hasselt