2 WORKSHOPS KIRLIANFOTOGRAFIE

Dit evenement eindigde op 14 december 2019

 • Code: 19-20/52
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 2 zaterdagen 30/11 en 14/12
 • Data: (2019)
   - -
 • Uur:
 • Kostprijs: 150,00 € voor de 2 workshops - De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden!
 • Praktisch: Er kunnen maar maximaal 12 personen deelnemen om heel individueel te kunnen werken

 • EEN TOTAALBEELD VAN JE GEZONDHEID

  Workshop 1: zaterdag 30/11 van 9.30u tot 16.30u:

  • Kennismaking met de Kirlianfotografie en introductie van de mogelijkheden
  • Een Kirlianfoto maken van alle deelnemers
  • De basisvaststellingen voor alle deelnemers: de hoeveelheid energie, de toxische belasting, de zuurtegraad en de gradatie van verstoring
  • De lichamelijke energetische verstoringen en de verbanden en samenhangen = een totaalbeeld
  • Afhankelijk van de verstoringen: een preventieprogramma of adviezen voor een natuurlijk curatief programma = een integraal gezondheidsprogramma

  Workshop 2: zaterdag 14/12 van 9.30u tot 16.30u:

  • De Psychische en Spirituele verstoringen met hun samenhangen en verbanden = uitbreiding van het totaalbeeld
  • Afhankelijk van de verstoringen: een preventieprogramma of een natuurlijk curatief programma = aanvulling van het integraal gezondheidsprogramma
  • De verbanden met het levensplan en de levensopdracht
  • De jaarlijkse gezondheidsevaluatie als voorkomingsbeleid
  • De andere mogelijkheden van de Kirlianfotografie

   

  Geschiedenis

  Begin jaren 1900 ontdekte een Engelse arts Dr. Walter Kilner dat men door een speciaal gekleurde glasschijf de aura van een persoon kon waarnemen. Hij deed hiernaar onderzoek en ontdekte dat de aura van een persoon veranderde van kleur en straling bij ziekte, stemmingsveranderingen, magnetiseren enz.

  De meest doorslaggevende ontdekking op dit gebied was van het Sovjetpaar Semjon en Valentina Kirlian. Zij ontwikkelden de elektrofotografie met een hoogfrequentieveld waarmee men van levende objecten energie-uitstralingen in een elektrisch veld kon waarnemen zonder dat dit voor het organisme gevaar opleverde. Dit verschijnsel is men gaan vastleggen op fotopapier : kirlianfotografie. Men is er nog altijd niet uit hoe men het beeld noemt wat er op een kirlian-foto verschijnt. Stralingskanalen ? De esoterische aura ? Gefascineerd door de verschillen van uitstraling op de Kirlianfoto’s heeft Peter Mandel onderzoek verricht en is hij samen met zijn broer verbanden gaan leggen tussen een Kirlianfoto (uitstraling van vingers en tenen) en de energiekanalen (meridianen) beschreven in de klassieke acupunctuur. Peter Mandel is deze methode ‘Energetische Emissie Analyse’ : EEA gaan noemen.

  Later is hij de beelden op de Kirlianfoto gaan onderverdelen in verschillende sectoren, als het ware een hele topografische kaart. De in deze sectoren voorkomende fenomenen werden in een later stadium  geïnterpreteerd rekening houdende met de individuele situatie van een persoon. Er kwamen hier buitengewone gegevens en vaststellingen aan het licht. Tot op heden wordt er nog steeds meer informatie toegevoegd en worden er nog meer samenhangen en verbanden verbanden ontdekt die bijdragen aan de evolutie van de Kirlianfotografie.

  KIRLIANFOTOGRAFIE MAAKT ENERGETISCHE VERSTORINGEN ZICHTBAAR!

  Kirlianfotografie is een uitstekende manier om tot een goede analyse van de vitale gezondheidstoestand te komen. Met speciale apparatuur wordt een foto van de uitstraling van vinger- en teentoppen gemaakt. Het licht dat het lichaam uitzendt wordt zo zichtbaar gemaakt op fotopapier. De kwaliteit van de uitstraling op deze foto’s geeft een compleet beeld van de energetisch/vitale lichamelijke, psychische en spirituele conditie van een persoon.

  In eerste instantie kunnen we deze methode gebruiken als preventie om vroeg genoeg een energetische verstoring vast te stellen vooraleer de afdruk in het materiële stoffelijk lichaam zichtbaar wordt in de vorm van symptomen.

  Daarnaast is Kirlianfotografie een geweldige methode om een volledige gezondheidsanalyse te maken. Het energetisch beeld van de uitstraling van je vingers en tenen vertelt je alles over je fysieke, psychische en spirituele gezondheid. Een totaalbeeld van je levenskwaliteit dat kan omgezet worden in een integraal individueel aangepast helingsprogramma op maat.

  Kirlianfotoanalyse geeft zowel aanwijzingen voor de oorzaak van de klacht als ook de te volgen begeleiding, behandelingsmethode of therapie. Na elke behandeling wordt (indien nodig) een controlefoto gemaakt als Follw Up. Zo kan het effect van de behandeling goed beoordeeld worden.

  Orgaantopografie

  Peter Mandel ontwikkelde de topografische kaart waarmee je de uitstraling kunt interpreteren. We onderscheiden drie verschillende gebieden: lichamelijk, emotioneel en geestelijk – in overeenstemming met de drie levensniveaus.

  Tijdens een algemene gezondheidsevaluatie via Kirlianfotografie kijken we naar de algemene energie van een persoon, de verstoringsgraad, de hoeveelheid toxische belasting en de verzuring. Daarnaast wordt de energetische kwaliteit van de organen en systemen bekeken de psychische verstoringen en de spirituele toestand. Er worden gedetailleerde verbanden en samenhangen aangeduid en conclusies getrokken over de opbouw van een algemeen gezondheidsprogramma.

  De verschillende fasen  van verstoring

  De harmonie-fase:
  optimale balans tussen lichaam, ziel en geest

  De endocriene fase:
  verminderde energie, het lichaam kan niet meer optimaal functioneren

  De toxische fase:
  reactie van het lichaam , verminderde eliminatie met opstapeling tot gevolg

  De degeneratieve fase:   energetische starheid in structuren en in de informatieverwerking van het lichaam

        

   

  Inschrijvingsformulier:

  Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.