8 WEBINARS – CORONA – DE KROON OP HET WERK – live online

Dit evenement eindigde op 14 mei 2020

 • Code: 19-20/69
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 8 donderdagavonden van 19 tot 20.30 uur
 • Data: (2020)
   - - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: 160,00
 • Praktisch: Kunnen ook los gevolgd worden per webinar maar wel via de site apart inschrijven!

 • Een mooie tekst van DR. Naidu Gopalsamy (spagyriek – Phylak Sachsen GmbH in Zwitserland)

  Energetische uitleg van wat er op dit moment op onze planeet gebeurt.

  Sinds het aanbreken van de tijd zendt onze planeet trillingen uit die worden gemeten in hertz en die 7,8 hertz waren. In 2008 begon de aarde haar trilling snelheid te verhogen. Vandaag in maart 2020 zijn we op 57 Hertz. We zijn belichaamde wezens op deze planeet aarde en ook wij hebben een trilling snelheid. Alles is voor ons aan het versnellen sinds 2012, de planeet breidt haar vibraties uit. Ons lichaam is afgestemd op de planeet, dus alles wordt moeilijk voor degenen die nog niet wakker zijn. Lichamelijke aandoeningen, woede, burn-out….

  Realiseer je gewoon dat een andere manier mogelijk is. Een individueel functioneren dat zal schitteren in het collectief geheel waar al onze beperkingen worden opgeblazen, onze angsten, onze manier van consumeren,  …

  Dit virus tast de longen aan, de ruimte waar het hart en de liefdeschakra worden ingezet. Het is onze liefde voor het leven, de aarde, de samenleving, onszelf en onze consumptiepatronen die worden beïnvloed. Met een essentiële boodschap in deze periode van grote verandering: keer op keer terug naar deze ruimte van het hart. Dit is de reden waarom kinderen niet worden beïnvloed omdat hun hartchakra volledig actief is. Angst verlaagt onze vibratiesnelheid drastisch en een lage vibratiesnelheid creëert een laag immuunsysteem. Chaos is nodig om wakker te worden en te beseffen dat er iets anders mogelijk is.

  We zijn vandaag ondergedompeld in een wereldwijde, economische, politieke chaos en deze fase is noodzakelijk, essentieel om deze planeet te kantelen in een nieuw tijdperk waarin we ons bewust moeten zijn, wakker worden, verbonden zijn met ons wezen en moeten verschijnen om te doen.

  Wees gerust, er gebeuren erg mooie dingen. Om dit te bereiken, moet elk individu voor zichzelf zorgen, zijn vreugde verbinden, alles loslaten, loslaten, loslaten, erop vertrouwen dat alles goed komt. Het is dankzij deze staat van zijn dat je trillingssnelheid omhoog gaat zodat je deze angst, deze woede, dit geweld kan achterlaten en deze planeet en de hele mensheid zal de dood kunnen loslaten. Hier zijn we, dat is het …. Elk bewustzijn is essentieel, ieder die zijn vibraties zal aanpassen zal die van anderen beïnvloeden omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn.

  Dus wees niet bang, profiteer van deze historische planetaire doorbraak om jezelf te vinden, maak opnieuw verbinding met deze prachtige planeet door een wandeling te maken, tijd door te brengen met je gezin anders, anders te consumeren … we zullen door deze ongekende crisis gaan om een nieuwe wereld te laten ontstaan.

  CORONA – DE KROON OP HET WERK

  Een reeks van 8 webinars op donderdagen van 19u-20.30u
  De betekenis en functie van de corona crisis en hoe zij een allesomvattende ‘shift’ op wereldniveau zal veroorzaken
  Waar wil zij ons naartoe brengen – Wat moeten wij ervan leren
  Is dit de onvermijdelijke noodzakelijkheid – Wat is de inhoud van een totale ommekeer
  Hoe kunnen alle aspecten van de menselijke activiteit in ‘transitie’ gebracht worden
  met een diep inzicht in de natuurlijke wetten die de harmonie weer kunnen herstellen.

  WEBINAR 1 : VOEDING – de verbinding met Moeder aarde

  Donderdag 26/3 van 19 tot 20.30 uur

  Voeding is informatie van de aarde die wij kunnen opnemen om al onze kwaliteiten optimaal te ontwikkelen zowel op fysiek als op psychisch en spiritueel niveau. De kwaliteit van onze voedingsmiddelen, hoe ze worden geteeld maar zeker ook de bereidingswijze is bepalend hoe al onze mogelijkheden evenwichtig en gebalanceerd kunnen gebruikt worden. Indien we de 10 voorwaarden van gezonde natuurlijke voeding respecteren zullen we de beste voorwaarden scheppen om een goede fysiek gezondheid, een evenwichtige emotie, een mentale helderheid, een diepe gevoelswereld, een mooie relationele interactie, een bevredigende sociale context, een evenwichtige maatschappelijke verbinding, een echte mondiale vrede en grote spirituele inzichten te creëren.

  WEBINAR 2: “LEVENSENERGIE – de verbinding met de hemelse Vader”

  Donderdag 2/4 van 19 tot 20.30 uur

  De energetische informatie van de hemel is altijd beschikbaar en zal ons voortdurend opladen om al onze vitale functies te voorzien van KI. Deze levensenergie van de ziel  is het voedsel dat de inhoud van ons levensplan omzet naar boodschappen die wij van buiten en van binnen voortdurend ontvangen om ons de weg te wijzen. Zij bevat alle nodige gegevens om alle onderdelen van onze blauwdruk in beeld te zetten. Dit voedsel uit de hemel zal zich in ons leven omzetten tot spiegels, impulsen, richtingaanwijzers en boodschappen, zowel positief als negatief, om onze menselijke evolutie verder te zetten.

  WEBINAR 3: “De innerlijke wereld het grote gemis – het voelen herwaarderen”

  Donderdag 9/4 van 19 tot 20.30 uur

  De innerlijke wereld is in deze tijd diep weggestopt, wordt miskend en is bijna verdwenen. Er  blijft alleen een groot verlangen om de schoonheid van het voelen weer haar rechtmatige plaats te geven om ons in contact te brengen met het grote innerlijk weten. Deze ontwikkelingsweg ontdekken en weer te laten groeien tot een bruikbare intuïtie is een een diepe naar binnen gekeerde beweging die het wonder van gevulde stilte weer laat open bloeien.

  WEBINAR 4: “Nieuwe kennis en denkmodellen – de waarheid van de oude wijsheid”

  Donderdag 16/4 van 19 tot 20.30 uur.

  In de lange menselijke geschiedenis hebben we een onnoemelijk grote wijsheid opgebouwd die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij bevat de ene echte waarheid die de basis is van alle grote levensfilosofieën die alle volkeren van de aarde zowel van het Oosten als het Westen als leidraad hebben gebruikt. Deze grote uitgangspunten scheppen de voorwaarde om éénheid te creëren en de mensen in staat te stellen om harmonie te maken in zichzelf in verbinding met hun omgeving. Een samenleving in balans en evenwicht is de praktische uitvoering van deze hoekstenen van een vredevolle beschaving met een oneindig respect voor alle natuurlijke wetmatigheden die het leven ordenen.

  WEBINAR 5: “Opvoeding naar wie ik echt ben – authentiek mezelf zijn”

  Donderdag 23/4 van 19 tot 20.30 uur.

  Opvoeding is niet het ongeschreven lege boek invullen met eigen wensen en verlangens maar de voorbestemde inhoud van het levensplan ontdekken en laten ontwaken. De voorbestemde blauwdruk algemeen menselijk, individueel en vaak ook helend liefdevol begeleiden met veel zorg voor het unieke. Een ontwikkelingsweg samen gaan om het wonder te laten ontstaan wat zich zal uitdrukken in klaargelegde kwaliteiten die het prachtige levenspad vorm zullen geven. Een opvoeding tot authentieke wereldburger die ware kennis en diep voelen samenbrengt tot een groot weten om met overtuiging, toewijding en passie een leven op te bouwen dat elke dag voldoening en vervulling schenkt.

  WEBINAR 6: “De 7 gebieden van de menselijke activiteit – de noodzakelijke ‘shift’”

  Donderdag 30/4 van 19 tot 2030 uur.

  De grote “shift” heeft betrekking op alle activiteiten van de mens: opvoeding – gezondheidszorg – economie – bouwen en wonen – cultuur/toerisme en ontspanning – politiek/religie/justitie en communicatie. Een duurzame, innovatieve en mens- en milieuvriendelijke aanpak is het enige alternatief voor een wereld die bijna het dieptepunt van verstoring heeft bereikt.

  WEBINAR 7: “Spiegelogie – het antwoord op alle ‘waarom’ vragen”

  Donderdag 7/5 van 19 tot 20.30u.

  Spiegelogie verklaart alle gebeurtenissen van je leven en zoekt de betekenis, de functie en de reden waarom het in jouw leven is gekomen. Elke “waarom” vraag krijgt een antwoord en wordt geplaatst in het grote geheel van jouw levensplan, jouw levensopdracht en bestemming. Met verwondering kijken naar het prachtig mechanisme dat ons zowel van de buitenkant als de binnenkant voorziet van de meest geschikte informatie om onze weg te tonen. De verborgen richtingaanwijzers, signalen, boodschappen en impulsen leren zien achter de illusies van de dagelijkse realiteit op individueel, relationeel, maatschappelijk en mondiaal vlak.

  WEBINAR 8: “Een nieuwe wereld – eindelijk een wereldregering”

  Donderdag 14/5 van 19 tot 20.30 uur.

  Een nieuwe tijd is al lang aangekondigd maar nu staan we op de drempel van een nieuw begin waar de mensheid eindelijk volwassen wordt. Zij hebben er lang over gedaan, miljoenen jaren om een basis op te bouwen van kwaliteiten die hun in staat stellen om waardevolle tools te ontwikkelen om te overleven, sociale activiteiten te ontplooien en een maatschappelijk structuur op te bouwen. De tijd is nu aangebroken om het oude los te laten en uit te groeien tot een bewuste volwassen mens die kiest om bewust te leven om zo binnen te gaan in zijn ware bestemming. Hij zal zijn vrije ego wil achter moeten laten om te leren volgen wat de ware natuurlijke levenswijze kan inhouden. Grondige zelfreflectie zal nodig zijn om te kijken wat de aarde door zijn toedoen is geworden en hoe de nodige bijsturing kan aangepakt worden. Een individuele verantwoordelijkheid in een permanent samenspel met het collectieve zal een nieuwe wereldordening laten ontstaan die met zachte hand wordt aangestuurd en geïnspireerd.

  Inschrijvingsformulier:

  Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.