HET BESTE MOET NOG KOMEN – Mijn levensopdracht ontsluieren. LIVE ONLINE VIA ZOOM

Dit evenement eindigde op 23 april 2021

 • Code: 20-21/38
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 7 vrijdagavonden van 19u tot 22u
 • Data: (2021)
   - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: 300,00 euro
 • Praktisch: De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden

 • Mini cursus Evolutiepsychologie waar je eigen leven centraal staat.

  EEN PERSOONLIJKE ZOEKTOCHT NAAR DE ESSENTIE VAN JE LEVEN

  Als het leven een levensschool genoemd wordt, wat valt er dan in die school te leren?

  In hoeverre zijn alledaagse gebeurtenissen een aanduiding van wat ik in mijn leven kan leren?

  Bestaat er een diepere verborgen betekenis achter de situaties en ontmoetingen en hoe kan ik die dan vinden?

  We proberen ons niet te laten verwarren door de dagelijkse moeilijke situaties in ons persoonlijk, relationeel of maatschappelijk leven maar gaan op zoek naar de rode draad in de stroom van gebeurtenissen die ons zomaar “overkomen”. We proberen dieper door te dringen in de betekenis, het doel, de reden en de ‘noodzaak’ van situaties, omstandigheden en ontmoetingen.

  Waar willen ze me naartoe brengen en hoe kan ik mijn eigen evolutie op gang zetten door de wetten van oorzaak en gevolg te doorgronden?

  Hoe kan ik de aanleidingen en symptomen met elkaar verbinden, hun functie in mijn ontwikkelingsweg analyseren en zo de achterliggende oorsprong of levensopdracht proberen te vinden?

  Kan ik zicht krijgen op mijn gedragspatronen en hoe ze in het verleden zijn ontstaan.

  Is er een antwoord op de ‘waarom’ vraag en hoe komt het dat we steeds geconfronteerd worden met herhalingen.

  Daarnaast schenken we veel aandacht aan de mooie, uitzonderlijke gebeurtenissen in ons leven omdat zij voortdurend een positief beeld aanreiken over ons ware archetype en wat we echt kunnen worden.

  Boeiende avonden om het mechanisme van je eigen leven te doorgronden en inzicht te verwerven in vervelende of dwingende levenslessen in het kader van je levensopdracht waar moeilijkheden altijd een beeld zijn voor een kwaliteit in onszelf die we nog niet kennen of onvoldoende ontwikkeld hebben.

  Problemen zijn dus rechtstreeks verbonden met ons groeiproces naar een nieuwe kwaliteit die we straks bewuster via een persoonlijk stappenplan in onze dagelijkse realiteit kunnen omzetten.

  Een indringende cursus voor zoekers die met verwondering willen kijken naar hun eigen leven en eindelijk de puzzelstukjes willen samenvoegen tot een groot geheel.

   

  Inschrijvingsformulier:

  Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.