H(igh) S(ensitive) P(erson) – Hooggevoeligheid is een gave

Dit evenement eindigde op 18 mei 2018

 • Code: 17-18/14
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 15 vrijdagavonden
 • Data: (2017 - 2018)
   - - - - - - - - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: €650,00

 • Bijkomende aanvulling bij de opleiding Puur Kind – Opvoedingscoach.

  Een uitermate geschikte opleiding voor (groot)ouders, opvoeders, therapeuten en leerkrachten.  

  Een krachtige impuls om beter om te gaan met je eigen hooggevoeligheid als bijzondere kwaliteit.   

  Een van de universele wetten zegt dat evolutie alleen kan verlopen door het voortdurend ontvangen van de juiste impulsen die ons in beweging zetten. Het selecteren van de meest bruikbare informatie gebeurt door ‘herkenning’. Onze originele blauwdruk, die we in ons levensplan hebben meegekregen, stuurt dit prachtige mechanisme van ‘verlangen’,  ‘aantrekking’ en ‘geraakt worden’. Hieruit ontstaat beweging (motion) naar de informatie en deze impuls brengt ons groeiproces op gang.Wanneer voelen een kwaliteit wordt!

  Zo verloopt het in het hele universum bij alle verschijnselen. Ook bij de mens zien we een voortdurende stroom van informatie ontstaan die ons permanent voorziet van de gepaste spiegels, richtingaanwijzers, boodschappen en impulsen. De intense stroom van informatie die voortdurend naar ons toe komt splitst zich echter op in gelijkwaardige informatie die eerst van binnen komt of/en daarna van buiten. Het leren hanteren en gebruiken van deze richtingaanwijzers voor ons ontwikkelingsproces zou een vanzelfsprekende taak van onze opvoeding moeten zijn. Helaas is de volle aandacht echter éénzijdig naar de buitenwereld verplaatst en de ontwikkeling van de binnenwereld is nog nauwelijks aanwezig. Het denken en de rationele vaardigheden zijn prioriteit geworden en het voelen is verweesd achter gebleven. De huidige opvoeding, het onderwijs en de sociaal maatschappelijke zijn hier duidelijke uitingen van. Gevolg hiervan is een éénzijdige evolutie met het verliezen van evenwicht en balans waar iedereen last van heeft.

  Ben jij echter een puur ‘voelmens’ en daarom dus meer afgestemd op de informatie van binnen dan is het moeilijk thuiskomen in deze wereld want de ‘tools’ ontbreken je om goed zoals het hoort te kunnen functioneren. Het wordt helemaal moeilijk wanneer je van nature een ‘hooggevoelig’ (HSP) mens bent met een grote behoefte om jezelf te begrijpen en te uiten op jouw eigen manier. Een teveel input van de buitenwereld is dan bedreigend, geeft overprikkeling waar je als reactie vermoeid, triest, depri, overspannen, boos en agressief, hyper en geïrriteerd, prikkelbaar en eenzaam,  teruggetrokken en over beweeglijk of juist gesloten en somber van kan worden.

  Toch is hooggevoeligheid niet een ziekte, abnormaliteit of afwijking maar een prachtige ‘bijzonderheid’ die als last of als gave kan bekeken worden afhankelijk van de manier waarop er mee omgegaan wordt door het kind zelf, de ouders, de leerkrachten en de maatschappij.  Deze mensen, en vooral kinderen, mogen niet ‘gelabeld’ worden met het zoveelste etiketje maar raken alleen verstrikt in een niet gewenst reactiegedrag omdat ze niet krijgen waar ze recht op hebben. Zij verdienen liefdevolle aandacht en een warme sfeervolle omgeving om hun mooie eigenheid en rijke innerlijke wereld te ontplooien. Zij zijn wonderlijke mensen en daarnaast de belangrijkste indicators van de meest wezenlijke en in deze tijd de noodzakelijkste en meest gemiste eigenschap van ons echte menszijn namelijk: VOELEN.

  Een cursus om meer inzichten te krijgen in het steeds toenemende probleem (=mogelijkheid) van HSP, je eigen aard(igheid) beter te begrijpen of om je reacties, uitingen en begeleiding of ondersteuning bij te sturen. Een onderdompeling in nieuwe (wetenschappelijke) kennis verwerven, ervaringen uitwisselen en (h)erkenning bij elkaar te vinden. Ook het doorleven komt duidelijk aan bod via specifieke en praktische oefeningen. We besteden ook veel aandacht aan het verzamelen en beschrijven van de meest voorkomende kenmerken en de gebruikelijke testen die hooggevoeligheid aanduiden. Een uitermate belangrijke opleiding voor mensen die zelf hooggevoelig zijn of voor ouders, opvoeders, leerkrachten uit het onderwijs, coaches en therapeuten en voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkeling van de innerlijke wereld. Welkom in de wondere wereld van HSP en kom mee bellen blazen.

  Inschrijvingsformulier:

  Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.