ME COACHING – Je leven zelf in handen nemen – LIVE ONLINE – kan ook als evolutietraject gevolgd worden via individuele sessies!

Dit evenement eindigde op 29 juni 2021

 • Code: 20-21/26
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 7 dinsdagavonden van 19u tot 22u
 • Data: (2021)
   - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: 350,00 euro
 • Praktisch: KMO-portefeuille kan aangevraagd worden!

 • ME COACHING

  ‘Live your life you desire and deserve’

  Kan ook als evolutietraject gevolgd worden in de vorm van individuele sessies

  onder begeleiding van een evolutie mentor

  Een unieke manier om aan je eigen levensproces te werken en je ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen

  Een dynamische en intense groeigroep met een volledig persoonlijk afgestemd evolutieprogramma

  ZELFVERTROUWEN & RICHTING AAN JE LEVEN GEVEN

  Hoe zou het voelen om elke dag gelukkig en tevreden te zijn met jezelf en je leven? Om het twijfelen aan jezelf te laten verdwijnen en de innerlijke stem niet meer te horen die zegt: “je bent niet goed genoeg”. Hoe voelt het om de richting in je leven te vinden en opnieuw de focus te ervaren om succes te bereiken, wat dat ook mag betekenen voor jou.      

  Wat een heerlijk bevrijdend gevoel!!!

   

  Als je aan de mensen vraagt wat de mooiste ervaring in hun leven is dan zeggen ze zeker met grote nadruk: “De momenten waar ik volledig me-zelf kon zijn”.

  Voor velen onder ons zijn deze momenten echter zeldzaam en vooral kort.

  Helaas moeten we vaststellen dat ontzettend veel mensen op zoek zijn naar hun ware identiteit en ze voelen zich dan ook vaak verloren en onzeker over wie ze echt zijn.

  Op deze manier kan, actief of onderhuids,  een laag zelfbeeld ontstaan en een constant gevecht met gevoelens van twijfel en een laag zelfvertrouwen. Deze gevoelens vinden vaak hun oorzaak in ervaringen tijdens de kindertijd, invloeden van autoritaire personen, moeilijke situaties waar men niet de juiste houding wist te vinden en natuurlijk de grote boosdoener van moeilijke en beklemmende (partner) relaties.

  Wat echter ook de reden kan zijn en hoe lang het al in je leven aanwezig is, het is mogelijk om te veranderen!!

  Het is niet langer nodig om slachtoffer te blijven van het verleden maar gebruik de ervaringen

  en de leerprocessen van het verleden als mogelijkheid om je eigen toekomst te creëren.

   

  DOELSTELLINGEN

  Een groot leven aan jezelf schenken is een dynamisch proces waar je duidelijkheid krijgt in wat je echt wil creëren met de absolute zekerheid dat het volledig in lijn ligt met wie je echt bent. Daarna zijn goede consequente keuzes natuurlijk noodzakelijk om je doel ook te bereiken. Het leren van de bijhorende levenslessen hoort er natuurlijk bij en het schaven en kneden aan je oude gewoonten is een must om het beste in jezelf boven te halen en echt te genieten van de reis naar jezelf.

  Een goede begeleiding is zeker een grote hulp in dit grote avontuur met een krachtige ‘support’ en een duidelijke structuur om goed in koers te blijven.

   

  EVEN EEN ZELFREFLECTIE

   In welke zone zou je jezelf plaatsen?

  1. ZONE VAN PIJN EN LIJDEN                                                                                    

  Indien je in de zone van het ‘lijden’ bent terecht gekomen dan weet je en voel je het elke dag.Velen van je belangrijke verlangens en behoeften zijn niet voldaan en je bent je voortdurende bewust dat je een leven leidt (lijdt) dat niet goed voor jou is.                                           ME COACHING: “ Neem je leven zelf in handen”. Ga op zoek naar je ware behoeften en verlangens, begin weer te dromen en ontdek opnieuw de route die je vooruit kan brengen!! Breng weer leven in je belevingswereld!! Van wat word je enthousiast, waar ben je echt goed in!! Maak weer contact met je echte passie en ga op zoek naar je vergeten talenten!! Breek uit de pijn zone en stop het gevoel dat je voortdurend tegen de stroom op zwemt.

   

  2. COMFORT ZONE  

  Ben jij zoals de meeste mensen, ergens verloren gelopen in de comfort zone waar vandaag weer hetzelfde is als gisteren? Heb je het gevoel van opwinding, uitdaging en enthousiasme in je leven ergens kwijt gespeeld?  Heb je weer al je beslissingen en keuzes gemaakt op basis van gewoonten, verantwoordelijkheidsgevoel of de verwachtingen van anderen die geen respect hebben voor wie je echt bent? Heb je geen voeling meer met de onweerstaanbare drang om te weten wat de betekenis en het doel van je leven is? Mis je de diepgang en de rijkdom in je dagelijkse belevingswereld? Heb je het gevoel dat je jezelf steeds tekort doet en nooit verder gaat dan wat nu maar mogelijk is? Heb je meer in plaats van een gevoel van oneindige groeimogelijkheden een gevoel van verstikking en langzaam doodgaan in deze comfort zone? ME COACHING: “ Neem je leven zelf in handen”. Begin opnieuw met dromen!! Ga op zoek naar wat echt belangrijk is voor jou!!  Wat maakt je echt weer ‘levend’.  Wordt enthousiast en ‘leef’. Wanneer heb je het laatst ervaren dat leven een avontuur kan zijn en wat was je toen aan het doen?  Welke droom zou je vooropstellen indien je wist dat je niet kon falen?  Durf je weer contact te maken met deze dromen en heb je de kracht om ze als uitdaging weer voor je te zetten, maak een plan en kom in beweging uit deze saaie comfort zone. 

  3.  ZONE VAN HET BEWUST LEVEN                                                                                     

  Een bewust leven eert wie je echt bent en wie je echt wil en kunt worden. Je leven is de afdruk van de echte waarden die belangrijk voor je zijn. Een belangrijke reeks van gevoelens is altijd aanwezig:  het levens als uitdaging, levenslessen leren, het verschil maken, vrij zijn van zorgen, genieten van tevreden zijn over een goed gebalanceerd leven waar we diep verbonden zijn met het leven zelf en met iedereen die we lief hebben. ME COACHING: “ Neem je leven zelf in handen”. Je kent al de grote waarde van voortdurend investeren in jezelf en je weet al met grote zekerheid dat er geen limiet staat op de overvloed en weelde van het leven. Je kan altijd gaan voor meer betekenis, vrede met jezelf en anderen, vrijheid, evenwicht, grote verbindende en inspirerende relaties. Veel inzicht verwerven en misschien een neutrale ondersteunende support kunnen uw proces helpen versnellen.

   

  Het is nu de tijd voor een nieuwe keuze.

  Waar zal je staan binnen 1 jaar? Voor de meeste mensen zal het er niet beter op worden, integendeel meestal wordt het alleen maar erger. Misschien kan je dankzij deze praktische cursus klaarheid krijgen over het meest belangrijke dat je aan je leven wil toevoegen om meer bewust te bouwen aan de creatie van een leven van verwondering!!

   

  HET VITADROME STAPPENPLAN

  NAAR EEN BEWUSTER LEVEN

  STAP 1: ZELFREFLECTIE

  Stap uit je oude zijn en zet je bewust in de positie van de “Nieuwsgierige ontdekker”     

  • Kijk naar jezelf zonder te oordelen.
  • Maak een concreet beeld van het scenario van je leven.
  • Zie de herhalingen van moeilijke situaties en ontmoetingen.
  • Verzamel al je dromen die je geraakt hebben zowel negatief als positief
  • Vergeet vooral niet de top 100 van je mooiste herinneringen te verzamelen.
  • Herken de rode draden die doorheen je leven lopen en hoe en wanneer je reactie patronen altijd verschijnen.
  • Stel vast dat uit dit levensproces uiteindelijk symptomen ontstaan.
  • Leg verbanden en samenhangen tussen oorzaken, reactie patronen en gevolgen.
  • Wordt je bewust dat je van al deze gebeurtenissen iets moet leren
  • Maak de grote bewustzijnssprong door te kijken waar deze realiteiten uit je leven je naartoe willen brengen.
  • Zoek naar de betekenis, functie, en doel van alles wat er in je leven is gebeurd.

  STAP 2: LEVENSKEUZE

  Wordt je bewust dat je eindelijk zelf kan kiezen en zet je in de positie van de ‘‘Neutrale Objectieve Observator’

  • Verlaat het leren via de harde weg, het overkomen, het ondergaan van de ‘onvermijdelijke noodzakelijkheid’, ik heb zoveel ‘mee-gemaakt’ en er is me zoveel aangedaan.
  • Je bent niet langer het slachtoffer van je verleden met veel gevolgen voor het nu en waarschijnlijk ook voor mijn toekomst.
  • Als alles een betekenis heeft, een doel heeft en een functie heeft dan heeft het dus allemaal ZIN!
  • Wordt je bewust dat je leven kan veranderen en dat je jezelf kan bevrijden uit de oude patronen
  • Kies om eindelijk nieuwe mooie dingen aan je leven toe te voegen
  • Neem je leven zelf in handen – jij kan NU KIEZEN voor een bewuster leven
  • Kies om een grotere portie “EIGENLIEFDE” aan jezelf te schenken
  • Maak een upgrade in je dagelijkse gewoonten en zet ze om tot een grotere kwaliteit van zelf gecreëerd genieten
  • Maak je Neutrale Objectieve Observator wakker en laat hem/haar naar je verleden kijken met een nieuwe blik van verwondering
  • Je kan nu zien dat je verleden vol zit met eyeopeners
  • Alle negatieve en vooral de positieve gebeurtenissen, ontmoetingen en omgevingsfactoren kunnen dan omgezet worden tot bruikbare instrumenten om je toekomst op te bouwen
  • Je oude patronen ga je zien als informatie waar je mee kan werken om nieuwe kwaliteiten aan je leven toe te voegen.
  • Activeer je vermogen om te kiezen en maak je klaar voor een nieuwe fase in je leven

  STAP 3: LEVENSDOEL

  Maak (weer) contact met de droom van je leven, je grootste (ziele)verlangen, je ware blauwdruk en je echte bestemming.

  Zet je bewust in de positie van de “Inspirator” en ‘Levensgids’.

   

  •  Leer het prachtige systeem accepteren dat achter de realiteit van het leven verborgen zit. Ontdek de ware werkelijkheid als je de sluiers van de illusie laat verdwijnen.
  • Kijk naar het verleden, het heden en de toekomst als een vloeiende beweging van evolutie en laat de liefdevolle aanvaarding in jezelf ontstaan.
  • Leer de creatieve taal van de symboliek en de verrassende vertaalkracht van de ‘Spiegelogie’.
  • Vertaal al jouw informatie, je spiegels, je impulsen, je boodschappen en je richtingaanwijzers van het verleden en het nu naar een mogelijke toekomst die je zelf kan creëren.
  • Maak kennis met je levensmissie, je levensplan en je levensopdracht = het echte grote doel van je leven.
  • Laat de Neutrale Objectieve Observator doorgroeien hij/zij jouw innerlijke ‘levensgids’ wordt.
  • Deze dynamische inspirator neemt jouw persoonlijkheid in handen.
  • Je oude persoonlijkheid heeft vier instrumenten ter beschikking: waarneming, emotie, denken en voelen. Deze voertuigen van de ziel waren echter gericht op de zichtbare wereld van de situatie en gebeurtenissen dus alleen op de zichtbare buitenwereld maar richten zich nu op de onzichtbare informatie van het Levensplan, de levensopdracht en het zielescenario.
  • Jouw nieuwe ‘levensgids’ neemt initiatieven om je bestaande kwaliteiten (van vorig leven meegebracht) te verfijnen zodat je gewoonten i.p.v. automatische piloot eindelijk naar bewust genieten kunnen evolueren.
  • Definieer de onderdelen van je levensopdracht en de kenmerken en eigenschappen van het grote doel van je leven

  Stap 4: TRANSFORMATIE

  Transformatie is een diepgaand individueel leer- en groeiproces. Investeer in je-Zelf en maak betekenisvolle interventies in je  leven die nieuwe kwaliteiten doen ontluiken. Vindt je eigen innerlijke ‘Evolutie Mentor’ en wordt de ‘Creatieve Creator’. Ga echt voor ware ‘ME COACHING’.

   

  • Maak een grote uitgebreide ‘mind map’ met alle onderdelen van jouw levensopdracht en zet op deze manier de details van je grote levensdoel in beeld.
  • Je nieuwsgierige ontdekker, je neutrale objectieve observator, je inspirator, je levensgids en je creatieve creator maken samen een voel- (yin) en een denk referentiekader met alle aspecten van je levensopdracht waar je je naar gaat richten.
  • Zij gaan ook samenwerken om dit toekomstbeeld krachtig en realistisch te visualiseren met hulp van je voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht.
  • Schenkt elke dag meer en meer aandacht aan de randvoorwaarden die de levensenergie een extra boost te geven door een keuze voor een natuurlijke levenswijze op alle vlakken.
  • Schenk elke dag aandacht aan het optimaliseren van je contact met de Hemel (‘De Vader’) en de Aarde (de Moeder), onze twee bronnen die ons voortdurend voorzien van de nodige informatie om onze vooraf vastgelegde bestemming te bereiken.
  • Zorg dat je de kennis over de universele visie op het leven gebaseerd op de oude wijsheid steeds maar verder kan groeien door geschikte boeken, cursussen en opleidingen = “de yange uiterlijke scholingsweg”.
  • Kies bewust om je voelwereld te activeren door een permanente ontwikkeling van je intuïtie en een verdiept contact met het innerlijk weten via het dagelijks gebruik van alle poorten van de yin = “de innerlijke scholingsweg”.
  • Maak een keuze voor een langzame overgang naar pure, evenwichtige en biologische natuurvoeding. Maak stappen naar een gebalanceerd weekmenu met als leidraad de 10 uitgangspunten voor gezonde voeding.
  • Kies voor een haalbare revitalisatie van je levensstroom door gepaste en persoonlijk afgestemde energetische oefeningen.
  • Laat je dagelijkse activiteit evolueren tot een bewuste Levenskunst.
  • Sluit je dag af met vervulling en genoegdoening door een actieve zelfreflectie in verschillende stappen:
  1. Kies een rustig en aangenaam plekje. 2.Maakt diepe rust en ontspanning. 3.Overschouw de dag samen met je neutrale objectieve observator. 4.Kijk naar de mooiste en moeilijkste gebeurtenis en haal hieruit de boodschap. 5. Leg een concrete actie klaar om de volgende dag aan jezelf te schenken. 6. Lees een diepgaande inspirerende tekst. 7.Neem hieruit de kernboodschap en leg ze klaar om ze morgen aan jezelf te schenken. 8.Ga naar diepe stilte en ware meditatie. 9.Neem een klein onderdeel van je levensopdracht en visualiseer een concrete toepassing tijdens de dag van morgen. 10.Kom tot absolute rust en maak je klaar voor de nacht.
  • Meteen na het ontwaken kijken wat de nacht je ’s nachts heeft gebracht tijdens je dromen.
  • Neem weer contact met je ’s avonds gemaakt voornemens en ga ze helder visualiseren.
  • Maak je altijd klaar voor een fris nieuw begin en maak bewust contact met de informatie van de dag.
  • Doe wat activerende en opladende oefeningen om de levensenergie te dynamiseren.
  • Laat ergens in de dag je klaargelegde geschenken aan jezelf verschijnen zowel in het voelen als in het doen.
  • Leef met aandacht voor alles wat naar je toekomt. Geniet van de kwaliteiten die je meegekregen hebt van vorige levens (je gewoonten) en kies bewust voor het toevoegen van de aspecten van je levensopdracht (je evolutie).
  • Sta met verwondering en passie in je leven en neem je voorbestemde blauwdruk elke dag liefdevol op als een positieve uitdaging.

  Inschrijvingsformulier:

  Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.