MIJN INNERLIJKE SCHOLINGSWEG – Het ontwikkelen van je innerlijk kompas – 5-daagse intensief ervaren van je ware voelwereld

 • Code: 21-22/28
 • Docent: Egidius Musiek en Els Graindor
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 5 dagen - van maandag 18 juli (13u) tot vrijdag 22 juli (11.00u)
 • Data: (2022)
   - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: € 599,00 voor het totale programma - alle maaltijden en tussendoortjes inbegrepen (exclusief verblijf!)
 • Praktisch: Enkele dagen voor de start krijgen alle deelnemers nog een uitgebreide mail met een lijst van alle noodzakelijke voorbereidingen voor deze bijzondere week. Alle materiaal is ter plaatse aanwezig maar eigen creatief materiaal kan meegebracht worden! Iedereen kan elke avond naar huis of verblijven in een B&B in de buurt.

 • DE INNERLIJKE SCHOLINGSWEG

  HET ONTWAKEN VAN HET WARE VOELEN

  Het programma kan ook gevolgd worden door deelnemers aan een vroegere 5-daagse als verdieping en verfijning

  De persoonlijke ontwikkelingsweg kunnen we beschouwen als de absolute basis om eindelijk bewust in het leven te staan. Evenwicht en balans maken met je-Zelf en je directe omgeving is hier het hoofddoel.

  De eerste stappen op deze ontdekkingstocht kan je alleen zetten als je het beperkte denkkader van waaruit wij onze handelingen aansturen kan verruimen en open trekken. Dan pas kan je oude en nieuwe informatie, die je voor onoverkomelijke problemen stelt, goed plaatsen en begrijpen om ze daarna via een nieuwe benadering weer harmonisch te beantwoorden met een bevredigende actie.

  Op de tweede plaats is het uiterst belangrijk om ook het voelen nieuwe impulsen te geven. Dit nog moeilijker groeiproces vraagt eerst een grote ’inhaalbeweging’ om de sterk ondergewaardeerde gevoelswereld weer zijn rechtmatige plaats te geven. Langzaam ontwikkelt zich dan een permanent bruikbare innerlijke ervaringswereld in de vorm van een ‘actieve intuïtie’ die van binnen uit keuzes en beslissingen aandraagt om de confrontaties evenwichtig tegemoet te treden.

  Het samenspel van het nieuwe ‘kennisweten’ en ‘voelweten’ schept een diepe onuitputtelijke bron om je leven van ‘lijden’ naar ‘leiden’ om te polen. Een persoonlijke ontwikkelingsweg aangaan is een groot avontuur, gedeeltelijk herkenbaar vanuit een oud en bijna vergeten verlangen dat diep van binnen sluimert en wacht om eindelijk te ontwaken.

  Deze vooral ervaringsgerichte workshops met een verfijnde opbouw kunnen een begin zijn voor de diepe innerlijke ontwikkelingsweg die zich voor velen meer en meer vanuit een echt zieleverlangen begint te melden. Werken met de innerlijke voelwereld staat centraal met veel aandacht voor de spontane intuïtieve toevalligheden die als taal van de oorspronkelijke binnenkant worden gebruikt. Weinig theorie, soms een korte duiding maar vooral ervaren en voelen in een dynamische opeenvolging van sfeersituaties die de innerlijke evolutieprocessen zichtbaar maken en nieuwe rationele of intuïtieve inzichten doen ontstaan. Er vormen zich wervelende energieën vanuit je eigen levensonderdelen en de oude sub-persoonlijkheden tonen zich in volle duidelijkheid en worden voortdurend getransformeerd. Beslissingen dringen zich op vanuit de innerlijke observator die de mantel van de nevels afwerpt en uit de duisternis treedt om zich te tonen met de gratie van de ontsluierde zachtheid van de innerlijke wereld. Vooral de poorten van de yin worden als praktisch werkinstrument gebruikt om diep contact te maken met de informatie uit het innerlijke weten. Dit is een echte persoonlijke weg die toch in groep gedeeld kan worden want elk individueel proces kan een gepaste inspiratie creëren voor al de andere deelnemers.

   

  Doelgroep

  * Voor alle studenten aan de Ignoramus Academie die naast hun andere opleidingen een onnoemelijke behoefte ervaren om diep in zichzelf te kijken en hun innerlijke wereld als een nieuw onuitputtelijke bron van informatie willen ontdekken.

  * Voor alle belangstellenden die van nature meer afgestemd zijn op innerlijk voelen en de wegen van het intuïtieve weten willen exploreren.

  * Voor therapeuten en gezondheidswerkers die absoluut nieuwe werkvormen willen ontdekken om hun pakket aan mogelijkheden onbegrensd te verruimen.

  * Voor grenzeloze zoekers die de ongekende werelden van de innerlijke scholingsweg al kennen maar de verbluffende vermogens van het ‘veld’ met zijn nieuwe wetmatigheden willen doorgronden.

  * Voor iedereen die wil afdalen in de ‘onderwereld’ waar het niets het geluid van de stilte laat weerklinken in een gevulde leegte waar de verwondering om het niet alledaagse elk moment een gevoelservaring schenkt die roept om nooit meer voor minder te gaan.

  *Voor mensen die met grote verwondering de prachtige manier willen ervaren waarop wij permanent worden voorzien van de meest geschikte positieve informatie (zowel aan de buitenkant als gelijkwaardig van binnen) om het verloop van ons levensscenario te tonen via mooie genietsituaties waar we naast een goed gevoel ook een juiste handeling mochten ervaren.

  PROGRAMMA

  Het ontdekken en heropladen van de innerlijke voelkwaliteiten staat centraal met een absolute meerwaarde voor je totale leven.

  Deze intense 5-daagse is helemaal afgestemd op het opnieuw doorleven van je innerlijke scholingsweg van kindertijd over pubertijd naar jong volwassene. We starten met de volledige terugkeer naar de kindertijd en het hernieuwen van jouw originele kinderkwaliteiten met aanvullend natuurlijk het helen van alle aspecten van het ‘gekwetste kind’.

  Daarna wordt de pubertijd overgedaan  met ook daar de heling van de beginnende (puber)pijnlijn en het herontdekken van je eerste zelfontdekking op individueel en relationeel vlak.

  Vervolgens wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de volwassenheid op individueel, relationeel en maatschappelijk vlak terug in de juiste energie opgeladen om op deze manier de achtergebleven gevoelsontwikkeling een nieuwe frisse impuls te geven en krachtig voor de dag te komen met je ware innerlijke power van een bruikbare voelwereld.

  Later, in een nieuwe aanvullende workshop, kan de nieuwe bewuste mens (niveau 4) zijn intrede doen als inspirator waar het denken en voelen evenwichtig als aanvullende tegenstelling kunnen gebruikt worden.

  De voorgeprogrammeerde opbouw is prachtig klaargelegd in onze originele blauwdruk waar de volledige inhoud van ons voelen wacht op de nodige impulsen uit de opvoeding. Dan pas kan de grootse voorraad van ons innerlijk weten wakker worden en als basis gebruikt worden om onze intuïtie te voeden.

  Voor de meeste mensen is dit prachtig instrument echter zeer beperkt bruikbaar omdat de opvoeding thuis en op school niet de nodige methodieken aanreikt om dit uitgebreid kompas voor het leven te openen.

  Deze workshops gaan in een vloeiende beweging van innerlijk ervaren een diepgaande heroplading en inhaalbeweging realiseren volgens de natuurlijke route van de innerlijke scholingsweg.

  Naast heling van het ‘grote gemis van het gekwetste kind’ wordt het grote gamma van de ‘Yinne poorten’ ingezet voor de mooie ontdekkingstocht van voelend groeien en ontwikkelen om zo een nog onbekende wereld van echtheid en puurheid binnen te gaan.

  Alle mogelijke ‘tools’ worden gebruikt in een vloeiende opbouw en worden daarna geplaatst in een groot opvoedkundig model. Zo worden deze workshops een doordringende persoonlijk ontwikkelingsweg of een blijvende inspiratie voor mensen in het onderwijs, opvoeders, therapeuten of  ouders en wijze grootouders.

  Ook een absolute waardevolle aanvulling en meerwaarde voor al de unieke opleidingen die de Ignoramus Academie nu al jaren aanbiedt in een prachtige opbouwende formule om je intuïtieve gevoelsontwikkeling een krachtige heroplading te geven.

   

   

   

   

   

  Dag 1 – HET INNERLIJK KINDARCHETYPE

  Uit onze lessenreeksen over de “ware vrouwelijke energie” is gebleken hoe belangrijk het is om de intuïtieve innerlijke informatie te ontwikkelen. Het moet echter duidelijk zijn dat de meeste mensen een eerder yange theoretische uiteenzetting wel weten te waarderen en de nieuwe ‘kennis’ ook aangrijpen om eindelijk zekerheid te krijgen over het bestaan van hun eigen innerlijke sferen. Maar kennis is dood en onbevredigend als ze niet kan groeien naar een diep innerlijk ‘weten’ door de aanvulling met een praktisch ervaringsgericht aanvoelingsvermogen. Met deze intense workshop kan je de kans grijpen om je innerlijke wereld te verkennen en omzichtig te openen om eindelijk over de drempel te stappen naar de onmetelijke rijkdom van je wereld aan de binnenkant. Aanvoelen, ‘laten gaan’, toestaan, toelaten en overgave zijn de sleutelwoorden die de poorten openen naar het harmonische en echte voelen.

  Daarna wordt deze vrouwelijke zekerheid grondig verankerd en voor altijd met de grootste toewijding gekoesterd.

  Leer dit prachtig instrument te gebruiken als innerlijk kompas om de innerlijk aangestuurde keuzes gestalte te geven in je dagdagelijkse leven. Niet als wereldvreemde zwever maar als krachtige, persoon die het innerlijk ’weten’ nooit meer miskent of naast zich neerlegt.

  Deze yinne 4-daagse sluit aan bij het reeds lang ondergesneeuwde verlangen dat iedereen diep in zichzelf als waardevol wolkje heeft bewaard tot de dag dat eindelijk het innerlijk kind weer zijn speelse positieve naïviteit mag tonen in een regenboog van schoonheid, echtheid en pure vreugde.

  Naast korte theoretische duidingen werken we vooral met oefeningen die de yinne poorten openen en dan kan je leren voelen tegen 1000 per uur.

  Komen aan bod: Het yinne levensplan – Voel de kleur, schep de vorm, ervaar de klank, beweeg het ritme – Ontdek je kind archetype – Mijn droomsymbolen – Mythologische verhalen en ware vertelsels als heroplading van innerlijke metaforen – Yinne pijn en heling – De mantel der liefde – Maanopladingen – Mijn innerlijke beeldensfeer ontwikkelen

  Dag 2 – DE PUBERALE DUALITEIT – Anima en Animus

  Na niveau 1 kunnen we de reacties samenvatten onder de noemer: ‘nog nooit heb ik zo diep en intens kunnen voelen dat mijn innerlijke wereld echt bestaat en gebruikt kan worden’. In deze lijn willen we verder gaan om de groei van de innerlijke gevoelswereld nu verder te differentiëren en dieper af te dalen naar de nog onbekende ‘onderwereld’ van de vrouwelijke energie. Niet door ‘openbreken’ en ‘binnendringen’ maar een verfijnd en subtiel verkennen van de inhoud van de gevulde leegte die je alleen kan ervaren als je het geluid van de stilte bezit van je laat nemen.

  Ook de yinne wereld heeft zijn eigen structuur en wetmatigheden die je altijd moet respecteren bij de innerlijke groeiprocessen. Het ontwikkelen van de innerlijke symbolische beeldensfeer is een van de belangrijkste manieren om de informatie van de binnenkant te ‘vertalen’ tot een bruikbaar instrument. In deze workshop concentreren we ons op het verder ontwikkelen van het totaalgevoel van het ‘kindarchetype’ dat we laten doorgroeien tot de fase van innerlijke puberteit waar het mannelijke (animus) en het vrouwelijke (anima) in een aanvullende tegenstelling mekaar ontmoeten in een samenspel van de innerlijke tegenpolen.

  Het opladen van deze nieuwe gevoelservaringen heeft een bijzondere uitwerking op het vredig omgaan met het ‘naar binnen gaan’ en ‘naar buiten treden’ van de pure vrouwelijke energie en heeft natuurlijk zijn directe uitwerking op het harmonisch functioneren met een tegenpool aan de buitenkant.

  Thema’s: Dualiteit en polariteit – zelfontdekking en emotionele onbewogenheid – Ontdek je mannelijke en vrouwelijke archetypes – De tweelingziel in jezelf – Een evolutionaire relatie opstelling – Expressie van innerlijke polariteit – De mantel der partnerliefde – Leven volgens de maankalender – Een astrale relatiereis

  Dag 3 – VOLWASSENHEID IN DE INNERLIJKE WERELD

  Niveau 3 van je innerlijk kompas is letterlijk en figuurlijk de absoluut volwassen vorm in de evolutie van de binnenwereld. De toewijding aan het grote innerlijk avontuur wordt steeds maar intenser maar de angst voor de grote verantwoordelijkheid om nu op je eigen benen te moeten staan neemt  evenredig toe. Want de innerlijke wereld kent geen planning, geen uittekenen van een lineair stappenplan, geen voorgeschreven normen – waarden – regels, geen structuur en ordening volgens een bepaalde vooropgestelde normering, geen toetsing met de buitenwereld…allemaal krachtige mannelijke elementen die nu onze maatschappelijke ordening bepalen. Integendeel volwassen vrouwelijke yinne energie is onvoorspelbaar maar niet wispelturig, ongrijpbaar maar zo vatbaar, niet rationeel verklarend maar zo duidelijk in zijn eenvoud, niet eenzaam maar All-één, niet gemaakt maar zo onschuldig vanzelfsprekend, geen zweverige versluiering en wegdromen in vergetelheid maar heldere en bewuste aanwezigheid, geen doelgerichtheid met een doel buiten jezelf maar het volgen van de Weg die innerlijk voorbestemd is, geen uiterlijke onechte verschijningsvorm maar een innerlijke ware zekerheid…Yinne volwassenheid is krachtig met de nodige ‘innerlijke gestrengheid’ niet als verzet of verontwaardigd reactiegedrag maar als duidelijke gevoelservaring die de beslissingen vanuit een diep intuïtief aanvoelen kan aansturen.

  Leven in ‘verwondering en aandacht’ elke dag en alleen met het ‘nu’ moment als concentratiepunt. Leven volgens de natuurlijke wetten die zich cyclisch bewegen en zich tonen in ritmische periodiciteit waar je in kan meestromen op het tempo van de eigen afstemming.

  Thema’s: De mantel van het schaduwrijk – De koningin maakt haar opwachting – De weg van Innana, Er was eens… de ware vrouw met een nieuwe rol en plaats – Thuiskomen waar woorden ophouden en het verstand verschrompelt om plaats te maken voor de kommerloze totaalervaring – De poorten van de yin zijn geopend en toegankelijk – De inwijdingsweg van de yin

  Dag 4 – Integratie van alle informatie – 

  De positieve en negatieve informatie samenbrengen en de samenhangen en verbanden leren zien. De rode draden doorheen je jonge leven observeren, ze bekijken als spiegels, signalen, impulsen en boodschappen voor je komende groeiproces. De betekenis, de functie en de reden achterhalen waarom het in je leven is gekomen vanuit causaal voelen. De pijnen en het gemis van het verleden als objectieve observator vanuit onbewogenheid bekijken en bruikbaar maken voor de toekomst.

  Een grote ontdekkingstocht naar de onbekende blauwdruk om “wie zou ik kunnen worden” te zien verschijnen.

  Het verfijnd openen van de subtiele vermogens van je innerlijke wereld met de noodzakelijke verfijning van de holografische inhoud van het innerlijk weten. Telkens weer de vertaling van de beelden van de buitenwereld en de dromen opzoeken en uitdrukken in de poorten van de yin: kleur, klank, vorm, humor, beweging en dans, natuur, stilte, de weg van de Hagadessa, de weg van de sjamaan, de weg van het ware woordgebruik, het spel, de theaterkunsten en het rollenspel, symboliek en metafoor, verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen, meditatie, en visualisatie, de verbinding met Hemel en Aarde.

  Thema’s: De klank van je leven – de schaduwkoningin maakt zich klaar om naar buiten te treden – de passie van het leven – van slachtoffer naar creator – mijn persoonlijke realiteit wordt de ware werkelijkheid – doorschakeling en  zielsontmoeting.

  Dag 5: transformatie

  Centraal in de transformatie staat de omzetting in je dagdagelijkse leven. Hiervoor is grote yang noodzakelijk die zich toont door het juiste gebruik van de wil en de zelfdiscipline.

  Ook een nooit aflatende overtuiging moet de motor worden om de dingen neer te zetten.

  De mannelijke slagkracht, daadkracht, gedrevenheid, doelgerichtheid, power en het juiste streven worden hier maximaal ingezet om te bereiken wat nu aan de orde is.

  Daarnaast staat gelijkwaardig de pas ontdekte en heropgeladen yin die de innerlijke drijfveer wordt om de juistheid van de actie permanent te toetsen op zijn gevoelswaarde, schoonheid, echtheid, puurheid, verfijning en subtiliteit. Want alleen als het juist voelt dan komt de krachtige toewijding en de innerlijke gestrengheid op gang die de keuze voor het voelen consequent doorvoert.

  Deze interactie tussen yinne  en yange energie brengt tenslotte overgave waar de oude persoonlijkheid zich moeiteloos in lijn zet met het zieleplan en de ware bestemming.

  Thema’s: De staf der ware wijsheid achter de deur – Ik schep mijn toekomst dankzij de informatie van het verleden – de innerlijke glimlach van vrijheid en tevredenheid – evenwicht en balans om tot éénheid te komen – het ontwaken van mijn innerlijke gids –  het ritueel van de positieve bevestiging – intuïtie als leidraad van mijn handelen – het actieplan naar IK.

   

   

   

   

  Inschrijvingsformulier:

  Vergeet niet hieronder het vakje "Ik schrijf mij in" aan te vinken!
  Code Prijs Ik schrijf mij in
  21-22/28 €599,00

  Kijk goed na of je het juiste e-mailadres hebt ingegeven! Indien je na de inschrijving geen bevestigingsmail krijgt, kijk dan in je spam-folder. Bij twijfel neem je best contact op.

  Vul hier de gegevens in van de persoon die aan de cursus zal deelnemen’. Standaard wordt de factuur aangemaakt met deze gegevens. Wens je een ander facturatie-adres, dan kan je dit in het "Bijkomende info"-vakje doen.

  Indien je extra info wil meedelen, of een ander factuuradres wil kiezen, kan je dat hierboven doen.

  Het bedrag kan worden gestort op de rekening van Ignoramus Academie VZW nr. IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode.

  Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

   

  Vul hierboven het resultaat in. Dit is om spam tegen te gaan!