Mijn innerlijke scholingsweg – module 2 (enkel deel 1): Thuiskomen in je diepste voelwereld.

 • Code: 18-19/24A
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 15 woendagavonden
 • Data: (2018 - 2019)
   - - - - - - - - - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: €500,00 - De KMO portefeuille kan aangevraagd worden.

 • Deel 1: Thuiskomen in je diepste voelwereld

  Een echte ontdekkingstocht naar de diepste diepte van je-Zelf om contact te maken met de ware informatie over ‘wie ben Ik en wat zal/kan ik worden’’. Een yange analytische route om je levensinhoud te leren begrijpen en intellectueel te doorgronden, gelijkwaardig samengebracht met een yinne innerlijke voelroute om de versluierde informatie te ervaren en intuïtief tot één geheel te maken.

  Een prachtige inkijk realiseren in de wonderen van de voorbestemde blauwdruk van je leven om uitzicht te krijgen over het potentieel klaargemaakte beeld van je (verre) toekomst.

  Je echte persoonlijke eind-archetype leren kennen dat verborgen ligt onder de soms dikke verdedigingslagen en vluchtroutes van het halsstarrig vastgehouden imago van een hunkerende ego-persoonlijkheid.

  Overspoeld worden door het allereerste oerverlangen van de mens: éénheid maken met je levensplan en je levensmissie. Dicht bij jezelf komen en de warmte van de ‘bezielde zuivere lijn’ ervaren om te voelen hoe de vooraf vastgelegde Weg kan bewandeld worden.

  Overtuiging en toewijding tot een perfecte mix samenbrengen waar discipline en overgave samen jouw ‘ware zijn’ voorbereiden in een samenspel van ‘het juiste doen’ en ‘het diepste voelen’.

  Thema’s: De grote archetypes als streefdoelen van het menselijk verlangen – Mijn archetype als praktische afdruk van mijn blauwdruk – De positieve boodschappen als eerstelijnsinformatie van het levensplan – De rode draad in de mooiste gebeurtenissen van ons leven – Situaties, gebeurtenissen en ontmoetingen als spiegel van wie we zijn – ontdek je prioriteiten door de symboliek van de mooiste dagsituaties – Intuïtie als bruikbaar voelen – Hooggevoeligheid

  Inschrijvingsformulier:

  Vergeet niet hieronder het vakje "Ik schrijf mij in" aan te vinken!
  Code Prijs Ik schrijf mij in
  18-19/24A €500,00

  Kijk goed na of je het juiste e-mailadres hebt ingegeven! Indien je na de inschrijving geen bevestigingsmail krijgt, kijk dan in je spam-folder. Bij twijfel neem je best contact op.

  Vul hier de gegevens in van de persoon die aan de cursus zal deelnemen’. Standaard wordt de factuur aangemaakt met deze gegevens. Wens je een ander facturatie-adres, dan kan je dit in het "Bijkomende info"-vakje doen.

  Indien je extra info wil meedelen, of een ander factuuradres wil kiezen, kan je dat hierboven doen.

  Het bedrag kan worden gestort op de rekening van Ignoramus Academie VZW nr. IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode.

  Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

   

  Vul hierboven het resultaat in. Dit is om spam tegen te gaan!