Mijn innerlijke scholingsweg – module 2 (enkel deel 1): Thuiskomen in je diepste voelwereld.

Dit evenement eindigde op 30 januari 2019

 • Code: 18-19/24A
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 15 woendagavonden
 • Data: (2018 - 2019)
   - - - - - - - - - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: €500,00 - De KMO portefeuille kan aangevraagd worden.

 • Deel 1: Thuiskomen in je diepste voelwereld

  Een echte ontdekkingstocht naar de diepste diepte van je-Zelf om contact te maken met de ware informatie over ‘wie ben Ik en wat zal/kan ik worden’’. Een yange analytische route om je levensinhoud te leren begrijpen en intellectueel te doorgronden, gelijkwaardig samengebracht met een yinne innerlijke voelroute om de versluierde informatie te ervaren en intuïtief tot één geheel te maken.

  Een prachtige inkijk realiseren in de wonderen van de voorbestemde blauwdruk van je leven om uitzicht te krijgen over het potentieel klaargemaakte beeld van je (verre) toekomst.

  Je echte persoonlijke eind-archetype leren kennen dat verborgen ligt onder de soms dikke verdedigingslagen en vluchtroutes van het halsstarrig vastgehouden imago van een hunkerende ego-persoonlijkheid.

  Overspoeld worden door het allereerste oerverlangen van de mens: éénheid maken met je levensplan en je levensmissie. Dicht bij jezelf komen en de warmte van de ‘bezielde zuivere lijn’ ervaren om te voelen hoe de vooraf vastgelegde Weg kan bewandeld worden.

  Overtuiging en toewijding tot een perfecte mix samenbrengen waar discipline en overgave samen jouw ‘ware zijn’ voorbereiden in een samenspel van ‘het juiste doen’ en ‘het diepste voelen’.

  Thema’s: De grote archetypes als streefdoelen van het menselijk verlangen – Mijn archetype als praktische afdruk van mijn blauwdruk – De positieve boodschappen als eerstelijnsinformatie van het levensplan – De rode draad in de mooiste gebeurtenissen van ons leven – Situaties, gebeurtenissen en ontmoetingen als spiegel van wie we zijn – ontdek je prioriteiten door de symboliek van de mooiste dagsituaties – Intuïtie als bruikbaar voelen – Hooggevoeligheid