Mijn innerlijke scholingsweg – module 2 (volledig): Jaarcursus ‘een wonderlijke ontdekkingstocht naar het innerlijk weten’

 • Code: 18-19/24
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 32 woensdagavonden
 • Data: (2018 - 2019)
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: €1000,00 - De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden.

 • Deel 1, deel 2 en deel 3 zijn ook afzonderlijk te volgen!

  Deel 1: Thuiskomen in je diepste voelwereld

  Een echte ontdekkingstocht naar de diepste diepte van je-Zelf om contact te maken met de ware informatie over ‘wie ben Ik en wat zal/kan ik worden’’. Een yange analytische route om je levensinhoud te leren begrijpen en intellectueel te doorgronden, gelijkwaardig samengebracht met een yinne innerlijke voelroute om de versluierde informatie te ervaren en intuïtief tot één geheel te maken.

  Een prachtige inkijk realiseren in de wonderen van de voorbestemde blauwdruk van je leven om uitzicht te krijgen over het potentieel klaargemaakte beeld van je (verre) toekomst.

  Je echte persoonlijke eind-archetype leren kennen dat verborgen ligt onder de soms dikke verdedigingslagen en vluchtroutes van het halsstarrig vastgehouden imago van een hunkerende ego-persoonlijkheid.

  Overspoeld worden door het allereerste oerverlangen van de mens: éénheid maken met je levensplan en je levensmissie. Dicht bij jezelf komen en de warmte van de ‘bezielde zuivere lijn’ ervaren om te voelen hoe de vooraf vastgelegde Weg kan bewandeld worden.

  Overtuiging en toewijding tot een perfecte mix samenbrengen waar discipline en overgave samen jouw ‘ware zijn’ voorbereiden in een samenspel van ‘het juiste doen’ en ‘het diepste voelen’.

  Thema’s: De grote archetypes als streefdoelen van het menselijk verlangen – Mijn archetype als praktische afdruk van mijn blauwdruk – De positieve boodschappen als eerstelijnsinformatie van het levensplan – De rode draad in de mooiste gebeurtenissen van ons leven – Situaties, gebeurtenissen en ontmoetingen als spiegel van wie we zijn – ontdek je prioriteiten door de symboliek van de mooiste dagsituaties – Intuïtie als bruikbaar voelen – Hooggevoeligheid

  Deel 2: Mijn intuïtie creatief ontwikkelen – De poorten van de yin

  Ons denken kan onze (universele) kennis raadplegen om alles te begrijpen en te plaatsen. Zo maken we een basis om in harmonie te reageren op alle situaties. Aanvullend en gelijkwaardig kunnen we ons voelen gebruiken om ons innerlijk weten te raadplegen en zo een bruikbare intuïtie te ontwikkelen. Beiden samen gebruiken schenkt ons (ge)weten, een prachtig instrument om grote inzichten te verwerven en  en mooie verbinding met ons-Zelf te realiseren

  Deze creatieve workshops gaan vooral nadruk leggen op het praktisch openen van je aanvoelingsvermogen en we maken gebruik van verschillende ‘tools’ om je intuïtie eindelijk een waardevolle en noodzakelijke plek te geven in je leven.

  Deel 3: High Sensitieve People – Hooggevoeligheid is een gave

  Een uitermate belangrijke opleiding voor mensen die zelf hooggevoelig zijn of voor ouders, opvoeders, leerkrachten uit het onderwijs, coaches en therapeuten en voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkeling van de innerlijke wereld. Welkom in de wondere wereld van HSP en kom mee bellen blazen.

  Een van de universele wetten zegt dat evolutie alleen kan verlopen door het voortdurend ontvangen van de juiste impulsen die ons in beweging zetten. Het selecteren van de meest bruikbare informatie gebeurt door ‘herkenning’. Onze originele blauwdruk, die we in ons levensplan hebben meegekregen, stuurt dit prachtige mechanisme van ‘verlangen’,  ‘aantrekking’ en ‘geraakt worden’. Hieruit ontstaat beweging (motion) naar de informatie en deze impuls brengt ons groeiproces op gang.

  Zo verloopt het in het hele universum bij alle verschijnselen. Ook bij de mens zien we een voortdurende stroom van informatie ontstaan die ons permanent voorziet van de gepaste spiegels, richtingaanwijzers, boodschappen en impulsen. De intense stroom van informatie die voortdurend naar ons toe komt splitst zich echter op in gelijkwaardige informatie die eerst van binnen komt of/en daarna van buiten. Het leren hanteren en gebruiken van deze richtingaanwijzers voor ons ontwikkelingsproces zou een vanzelfsprekende taak van onze opvoeding moeten zijn.

  Helaas is de volle aandacht echter éénzijdig naar de buitenwereld verplaatst en de ontwikkeling van de binnenwereld is nog nauwelijks aanwezig. Het denken en de rationele vaardigheden zijn prioriteit geworden en het voelen is verweesd achter gebleven. De huidige opvoeding, het onderwijs en de sociaal maatschappelijke zijn hier duidelijke uitingen van. Gevolg hiervan is een éénzijdige evolutie met het verliezen van evenwicht en balans waar iedereen last van heeft.

  Ben jij echter een puur ‘voelmens’ en daarom dus meer afgestemd op de informatie van binnen dan is het moeilijk thuiskomen in deze wereld want de ‘tools’ ontbreken je om goed zoals het hoort te kunnen functioneren. Het wordt helemaal moeilijk wanneer je van nature een ‘hooggevoelig’ (HSP) mens bent met een grote behoefte om jezelf te begrijpen en te uiten op jouw eigen manier. Een teveel input van de buitenwereld is dan bedreigend, geeft overprikkeling waar je als reactie vermoeid, triest, depri, overspannen, boos en agressief, hyper en geïrriteerd, prikkelbaar en eenzaam,  teruggetrokken en over beweeglijk of juist gesloten en somber van kan worden.

  Zij zijn wonderlijke mensen en daarnaast de belangrijkste indicators van de meest wezenlijke en in deze tijd de noodzakelijkste en meest gemiste eigenschap van ons echte menszijn namelijk: VOELEN.