Mijn innerlijke scholingsweg: thuiskomen in je diepste voelwereld

 • Code: 17-18/19B
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 34 woensdagavonden
 • Data: (2017 - 2018)
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: €1 200,00 - De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden.

 • Deze intense cursus werkt bewust met de mooiste (en dus niet de moeilijkste) situaties van je leven, die zomaar toevallig naar je toe zijn gekomen en soms krachtig of maar heel even, in doen en voelen, de ware inhoud van je leven laten proeven. Eindelijk kan je deze prachtige informatie zelf in handen nemen en in volle vrijheid voor jezelf creëren. Deze gebeurtenissen hebben je de weg gewezen naar alle aspecten van je blauwdruk maar we halen ze nu terug onder het stof der herinneringen vandaan en plaatsen ze weer actief in ons leven. Alle ‘tools’ om de innerlijke wereld tot ontwaken te brengen en die ook wel de yinne poorten worden genoemd, worden ten volle gebruikt om het voorstellingsvermogen en de verbeeldingskracht optimaal te stimuleren o.a. meditatie, visualisatie, de kleurkrachten, de vormkrachten, de weg van het ware woordgebruik, verhaalvertelkunst, theater, het ongeremde spel, de weg van de Hagadessa, de weg van de sjamaan, de symbolische droomwereld, beweging en dans, kunstzinnig waarnemen en ervaren, de stilte, de wereld der symbolen en metaforen, de aardemoeder, de elementalen en de nevelwezens, de Archetypische oersymbolen, het absolute toeval, de synchroniciteit…

  Een echte ontdekkingstocht naar de diepste diepte van je-Zelf om contact te maken met de ware informatie over ‘wie ben Ik en wat zal/kan ik worden’’. Een yange analytische route om je levensinhoud te leren begrijpen en intellectueel te doorgronden, gelijkwaardig samengebracht met een yinne innerlijke voelroute om de versluierde informatie te ervaren en intuïtief tot één geheel te maken.

  Een prachtige inkijk realiseren in de wonderen van de voorbestemde blauwdruk van je leven om uitzicht te krijgen over het potentieel klaargemaakte beeld van je (verre) toekomst.

  Je echte persoonlijke eind-archetype leren kennen dat verborgen ligt onder de soms dikke verdedigingslagen en vluchtroutes van het halsstarrig vastgehouden imago van een hunkerende ego-persoonlijkheid.

  Overspoeld worden door het allereerste oerverlangen van de mens: éénheid maken met je levensplan en je levensmissie. Dicht bij jezelf komen en de warmte van de ‘bezielde zuivere lijn’ ervaren om te voelen hoe de vooraf vastgelegde Weg kan bewandeld worden.

  Overtuiging en toewijding tot een perfecte mix samenbrengen waar discipline en overgave samen jouw ‘ware zijn’ voorbereiden in een samenspel van ‘het juiste doen’ en ‘het diepste voelen’.

  Thema’s:
  De grote archetypes als streefdoelen van het menselijk verlangen – Mijn archetype als praktische afdruk van mijn blauwdruk – De positieve boodschappen als eerstelijnsinformatie van het levensplan – De rode draad in de mooiste gebeurtenissen van ons leven – Situaties, gebeurtenissen en ontmoetingen als spiegel van wie we zijn – ontdek je prioriteiten door de symboliek van de mooiste dagsituaties

  Klik hier voor meer info over de opleiding “Mijn innerlijke scholingsweg”.

  Inschrijvingsformulier:

  Code Prijs Ik schrijf mij in
  17-18/19B €1.200,00

  Kijk goed na of je het juiste e-mailadres hebt ingegeven! Indien je na de inschrijving geen bevestigingsmail krijgt, kijk dan in je spam-folder. Bij twijfel neem je best contact op.

  Vul hier de gegevens in van de persoon die aan de cursus zal deelnemen’. Standaard wordt de factuur aangemaakt met deze gegevens. Wens je een ander facturatie-adres, dan kan je dit in het "Bijkomende info"-vakje doen.

  Indien je extra info wil meedelen, of een ander factuuradres wil kiezen, kan je dat hierboven doen.

  Het bedrag kan worden gestort op de rekening van Ignoramus Academie VZW nr. IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode.

  Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

  Vul hierboven het resultaat in. Dit is om spam tegen te gaan!