SEMINAR SPAGYRIEK door Dr. Naidu Gopalsamy – De alchemistische heelwijze van de toekomst – LIVE ONLINE SEMINAR!

 • Code: 20-21/24
 • Docent: Dr. Naidu Gopalsamy
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 1 vrijdag van 9.30u tot 16.30u
 • Data: (2020)
   -
 • Uur:
 • Kostprijs: 100,00 euro - De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden!
 • Praktisch: Dit seminar kan thuis live online gevolgd worden via laptop - tablet - smartphone. Vooraf inschrijven noodzakelijk. Inlogcode volgt later via email.

 • SPAGYRICS – MEDICINE OF THE FUTURE

  Dr. Naidu Gopalsamy is the founder and director of the company Phylak Sachsen GmbH in Switzerland, where the products are produced according to the method of Dr. Zimpel. He is the author of various scientific publications.

  Spagyric is based on the healing power of nature and the transformative power of alchemy. For centuries, plants and herbs have been used in many cultures for their beneficial effects. In spagyric this knowledge is applied in essences and complexes that combine the qualities of homeopathy, phytotherapy, aromatherapy, flower remedies and mineral therapy.

  Spagyric is a true Alchemical method that responds to the spiritual development of man who transcends his ego and remembers his true, essential nature. Alchemy initiates a process of personal development in which man learns to fully express the qualities of his soul.

  After a basic training in spagyric within the Ignoramus Academy the last years and various successful seminars with Dr. Gopalsamy we would like to further immerse you in the inspiring wealth of knowledge and wisdom of this special man.

  The seminars of Dr. Naidu are primarily intended for doctors, pharmacists and therapists who (want to) work with spagyric means, but beginners and other interested parties are also welcome.

  The passionate Dr. Naidu speaks an extremely easy English. His incredible knowledge and understanding of man and his functioning in all areas as well as his phenomenal insights into health problems are a valuable source of inspiration.

  We will study the physical and energetic properties of the new essences Brassica nigra (black mustard) and Sinapis alba (white mustard).

  Central themes are the spiritual aspects of COVID19: why this pandemic, its meaning, how the world will change in 2020-2021, how human consciousness and habits will change, how to deal with the post-Covid era, vaccination, the use of handles and masks, … .

  Some other themes: digestive, respiratory and immune diseases, diseases of civilization from an epigenetic perspective.

  Specific energetic themes: new relationship between body, soul and spirit, illustrated by the Rumpelstiltskin story. The Yin and the Yang in the path of Tao.

   

  SPAGYRIEK – GENEESWIJZE VAN DE TOEKOMST

  Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie. Al eeuwenlang worden planten en kruiden vanwege hun heilzame effecten in allerlei culturen gebruikt. In de spagyriek wordt deze kennis toegepast in essences en complexen die de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, aromatherapie, bloesemremedies en mineralentherapie in zich verenigen.

  Spagyriek is een echte Alchemistische methode die inspeelt op de spirituele ontwikkeling van de mens die zijn ego overstijgt en zich zijn ware, essentiële aard herinnert. Alchemie brengt een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang waarin de mens leert de kwaliteiten van zijn ziel volledig tot expressie te brengen.

  Dr. Naidu Gopalsamy is de oprichter en directeur van de firma Phylak Sachsen GmbH in Zwitserland, waar de spagyriek volgens de methode van dokter Zimpel geproduceerd wordt. Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties.

  Na een basisopleiding in de spagyriek het afgelopen jaar binnen de Ignoramus Academie en een aantal  succesvolle seminars met Dr. Gopalsamy willen we jullie graag verder onderdompelen in de inspirerende rijkdom aan kennis en wijsheid van deze bijzondere man.

  De seminars van Dr. Naidu zijn in eerste instantie bedoeld voor artsen, apothekers en therapeuten die (willen) werken met spagyrische middelen maar ook beginners en andere geïnteresseerden zijn zeker welkom.

  De bevlogen Dr. Naidu spreekt een uiterst makkelijk te volgen Engels. Zijn ongelooflijke kennis en inzicht in de mens en zijn functioneren op alle vlakken alsook zijn fenomenale inzichten in gezondheidsproblematiek vormen een waardevolle bron van inspiratie.

  We bestuderen de fysische en energetische eigenschappen van de nieuwe essenties Brassica nigra (zwarte mosterd) en Sinapis alba (witte mosterd).

  Centrale thema’s zijn de spirituele aspecten van COVID19: waarom deze pandemie, de betekenis ervan, hoe de wereld zal veranderen in 2020-2021, hoe het menselijk bewustzijn en de gewoonten zullen veranderen, hoe om te gaan met het post-Covid-tijdperk, (verplichte) vaccinatie, het gebruik van handgels en maskers, … ?

  Enkele andere thema’s: spijsverterings-, ademhalings- en immuunziekten, beschavingsziekten vanuit epigenetisch perspectief.

  Specifieke energetische thema’s: nieuwe relatie tussen lichaam, ziel en geest, geïllustreerd door het verhaal van Repelsteeltje. Yin en Yang op het pad van Tao.

  (Taal: Engels)

  Inschrijvingsformulier:

  Vergeet niet hieronder het vakje "Ik schrijf mij in" aan te vinken!
  Code Prijs Ik schrijf mij in
  20-21/24 €120,00

  Kijk goed na of je het juiste e-mailadres hebt ingegeven! Indien je na de inschrijving geen bevestigingsmail krijgt, kijk dan in je spam-folder. Bij twijfel neem je best contact op.

  Vul hier de gegevens in van de persoon die aan de cursus zal deelnemen’. Standaard wordt de factuur aangemaakt met deze gegevens. Wens je een ander facturatie-adres, dan kan je dit in het "Bijkomende info"-vakje doen.

  Indien je extra info wil meedelen, of een ander factuuradres wil kiezen, kan je dat hierboven doen.

  Het bedrag kan worden gestort op de rekening van Ignoramus Academie VZW nr. IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode.

  Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

   

  Vul hierboven het resultaat in. Dit is om spam tegen te gaan!