SEMINAR SPAGYRIEK door Dr. Naidu Gopalsamy – De alchemistische heelwijze van de toekomst – LIVE ONLINE

 • Code: 21-22/14
 • Docent: Dr. Naidu Gopalsamy
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: Zaterdag 4 december 2021
 • Data: (2021)
   -
 • Uur:
 • Kostprijs: 100,00 euro
 • Praktisch: Thuis live online te volgen via laptop - tablet - smartphone. Vooraf inschrijven noodzakelijk. Inlogcode volgt later via email. Er wordt een opname van dit webinar voorzien!

 • LIVE ONLINE

   SPAGYRICS – MEDICINE OF THE FUTURE

  Dr. Naidu Gopalsamy is the founder and director of the company Phylak Sachsen GmbH in Switzerland, where the products are produced according to the method of Dr. Zimpel. He is the author of various scientific publications.

  Spagyric is based on the healing power of nature and the transformative power of alchemy. For centuries, plants and herbs have been used in many cultures for their beneficial effects. In spagyric this knowledge is applied in essences and complexes that combine the qualities of homeopathy, phytotherapy, aromatherapy, flower remedies and mineral therapy.

  Spagyric is a true Alchemical method that responds to the spiritual development of man who transcends his ego and remembers his true, essential nature. Alchemy initiates a process of personal development in which man learns to fully express the qualities of his soul.

  After a basic training in spagyric within the Ignoramus Academy the last years and various successful seminars with Dr. Gopalsamy we would like to further immerse you in the inspiring wealth of knowledge and wisdom of this special man.

  The seminars of Dr. Naidu are primarily intended for doctors, pharmacists and therapists who (want to) work with spagyric means, but beginners and other interested parties are also welcome.

  The passionate Dr. Naidu speaks an extremely easy English. His incredible knowledge and understanding of man and his functioning in all areas as well as his phenomenal insights into health problems are a valuable source of inspiration.

   

  SEMINAR ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 

  Veratrum album & Abies alba – part 2

  Veratrum album                  ABIES - Zilverspar : soorten, foto's, info

  We have planned the following main topics:

   

  • More detailed discussion of plants related to Veratrum album & Abies alba: Viscum album, Taxus baccata, Tilia, Datura stramonium
  • Introducing clinical cases, new mix suggestions, and new feedback
  • at the same time feedback / processing of our basic event on the current annual topic
  • Interpretation of the latest recipe for flu-like infections or the latest information on the role of immune stimulants under the current conditions (e.g. occurrence of mutations)
  • Deepening the topic of drainage, detoxification, mental disorders – presentation of new energetic mix proposals in this context
  • Feedback on the subject of vaccination (if necessary with color-supported documentation from the area of ​​dark field microscopy)

   

  Due to the current occasion, we have also integrated the following points in our advanced course:

   

  • Soul shares / reincarnation according to Pascal Voggenhuber
  • The astrological change in the 6-year cycle
  • Discussion of the antagonists (e.g. Artemisia absinthium = sodium) in relation to spagyric according to Dr. Zimpel – Discussion of areas of application

   

  At the same time, visually supporting color graphics are used in order to better symbolize the relationships between the plants presented. The seminar itself is a follow-up event for all those interested who have already attended the first part of the Veratrum album & Abies alba topic. However, due to the existing basic knowledge, participants who could not take the first course can also take part in the training.

   

  SPAGYRIEK – GENEESWIJZE VAN DE TOEKOMST

  Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie. Al eeuwenlang worden planten en kruiden vanwege hun heilzame effecten in allerlei culturen gebruikt. In de spagyriek wordt deze kennis toegepast in essences en complexen die de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, aromatherapie, bloesemremedies en mineralentherapie in zich verenigen.

  Spagyriek is een echte Alchemistische methode die inspeelt op de spirituele ontwikkeling van de mens die zijn ego overstijgt en zich zijn ware, essentiële aard herinnert. Alchemie brengt een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang waarin de mens leert de kwaliteiten van zijn ziel volledig tot expressie te brengen.

  Dr. Naidu Gopalsamy is de oprichter en directeur van de firma Phylak Sachsen GmbH in Zwitserland, waar de spagyriek volgens de methode van dokter Zimpel geproduceerd wordt. Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties.

  Na een basisopleiding in de spagyriek het afgelopen jaar binnen de Ignoramus Academie en een aantal  succesvolle seminars met Dr. Gopalsamy willen we jullie graag verder onderdompelen in de inspirerende rijkdom aan kennis en wijsheid van deze bijzondere man.

  De seminars van Dr. Naidu zijn in eerste instantie bedoeld voor artsen, apothekers en therapeuten die (willen) werken met spagyrische middelen maar ook beginners en andere geïnteresseerden zijn zeker welkom.

  De bevlogen Dr. Naidu spreekt een uiterst makkelijk te volgen Engels. Zijn ongelooflijke kennis en inzicht in de mens en zijn functioneren op alle vlakken alsook zijn fenomenale inzichten in gezondheidsproblematiek vormen een waardevolle bron van inspiratie. (Taal: Engels)

  De oorspronkelijke datum zaterdag 9 oktober is door omstandigheden gewijzigd naar zaterdag 4 december

  SEMINAR ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 

  Veratrum album & Abies alba – DEEL 2

  DE VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN DE ORDE:

  Veratrum album    ABIES - Zilverspar : soorten, foto's, info

  Er werd ons ondertussen vanuit de firma Phylak meer gedetailleerde informatie gegeven over de inhoud van het seminar die we graag met jullie delen:

   • Meer gedetailleerde bespreking van planten gerelateerd aan Veratrum album & Abies alba: Viscum album, Datura stramonium, Tilia en Taxus baccata
   • Introductie van klinische casussen, nieuwe complexsuggesties en nieuwe feedback
   • Toelichting over het nieuwste complex voor griepachtige infecties
   • De laatste informatie over de rol van immuunstimulerende middelen onder de huidige omstandigheden (bijv. optreden van mutaties)
   • Verdieping van het onderwerp drainage, ontgifting, psychische stoornissen – presentatie van nieuwe energetische complexvoorstellen in deze context
   • Feedback over het onderwerp vaccinatie (eventueel met kleurondersteunende documentatie op het gebied van donkerveldmicroscopie)

  Tegelijkertijd worden visueel ondersteunende kleurenafbeeldingen gebruikt om de relaties tussen de gepresenteerde planten beter te symboliseren. Het seminar zelf is een vervolgevenement voor alle geïnteresseerden die het eerste deel van het Veratrum-album & Abies alba-onderwerp al hebben bijgewoond. Maar je kan natuurlijk ook nog altijd deelnemen wanneer je het eerste deel niet hebt kunnen bijwonen.

  Andere thema’s die aan bod komen:

  • Soul shares / Reïncarnatie volgens Pascal Voggenhuber
  • De astrologische veranderingen in de 6-jarige cyclus
  • Artemisia absinthium = sodium in relatie met spagyriek volgens Dr. Zimpel – Gesprek over de toepassingsmogelijkheden.

  Praktische informatie: Dit webinar kan thuis online gevolgd worden via ZOOM, dat te bekijken is via laptop – tablet, PC of smartphone. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Kan je er die dag niet bij zijn? Geen probleem, want het seminar is nog gedurende 4 weken terug te zien.

  Dit seminar is een vervolg van een eerder seminar deel 1 van zaterdag 12 juni 2021 dat door vele geïnteresseerden in België en Nederland al is gevolgd.

  Ook alle belangstellenden die dit eerste deel niet hebben gevolgd kunnen zonder probleem deel nemen aan  dit inspirerende seminar.

   

  We hebben pas een bericht ontvangen van Dr. Naidu Gopalsamy dat hij 2 extra seminars wil geven:
  1. Spagyriek en spiritualiteit: zaterdag 5 maart 2022
  2. De praktische toepassing van spagyriek: Zaterdag 19 maart 2022
  Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven in onze volgende nieuwsbrieven en op onze site!

   

   

   

  Inschrijvingsformulier:

  Vergeet niet hieronder het vakje "Ik schrijf mij in" aan te vinken!
  Code Prijs Ik schrijf mij in
  21-22/14 €100,00

  Kijk goed na of je het juiste e-mailadres hebt ingegeven! Indien je na de inschrijving geen bevestigingsmail krijgt, kijk dan in je spam-folder. Bij twijfel neem je best contact op.

  Vul hier de gegevens in van de persoon die aan de cursus zal deelnemen’. Standaard wordt de factuur aangemaakt met deze gegevens. Wens je een ander facturatie-adres, dan kan je dit in het "Bijkomende info"-vakje doen.

  Indien je extra info wil meedelen, of een ander factuuradres wil kiezen, kan je dat hierboven doen.

  Het bedrag kan worden gestort op de rekening van Ignoramus Academie VZW nr. IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode.

  Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

   

  Vul hierboven het resultaat in. Dit is om spam tegen te gaan!