SPIEGELOGIE – De wonderlijke taal van de symboliek – LIVE ONLINE VIA ZOOM

Dit evenement eindigde op 15 mei 2021

 • Code: 20-21/30
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 7 zaterdagen van 10 u tot 16u
 • Data: (2021)
   - - - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: € 399,00 - De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden!
 • Praktisch: Positieve en negatieve situaties, dromen en omstandigheden uit uw leven meebrengen om als spiegel te verklaren

 • Spiegelogie is een kunst die ons inzicht geeft in de Weg die we moeten volgen en brengt helderheid in de prachtige methode hoe wij permanent ‘aangestuurd’ worden met gratis info over de stappen die we kunnen zetten in ons groeiproces.

  De belangrijkste stap in het menselijk ontwikkelingsproces is de overgang van ‘onbewuste’ mens naar ‘bewuste’ mens. Deze evolutiesprong gaat altijd gepaard met een enorme verruiming van ons denken en voelen.

  Hier ontstaan nieuwe uitgangspunten en  vooral wijsheid over het leven met inzichten in de processen en hoe we hiermee moeten omgaan. Het begin voor dit nieuwe bewustzijnsstadium wordt voor velen gemaakt door een enkele zin: ‘alles wat er in je leven gebeurt daar moet je iets van leren’.

  Alles wat je overkomt is dus niet langer een onoverkomelijke moeilijkheid, het dragen van je kruis of gewoon je ‘lot’ maar kan gezien worden als richtingaanwijzer, een spiegel, een boodschap, een impuls en een indicatie van een nieuw groeiproces. Alles wat wij ‘mee-maken’ heeft dus een betekenis, een functie, een doel, een reden en is dus nodig en heeft daardoor ook zin.

  De grote vraag blijft echter hoe we dan al deze informatie moeten ‘vertalen’ tot bruikbaar materiaal om onze levenswijze een totaal andere wending te geven dan vroeger. Want als deze uitgangspunten de waarheid zijn dan wil elke situatie en gebeurtenis ons ergens naartoe brengen en worden we dus permanent voorzien van een prachtige informatie die onze bestemming duidelijk maakt.

  Hetzelfde kunnen we zeggen over onze innerlijke informatiestroom die zich vooral toont via de beelden (dromen) van de nacht die ons symbolisch de weg wijzen naar de originele blauwdruk van ons leven.

  Deze cursus wil je via spiegelogie’ meenemen in de wereld van de symbolische en metaforische betekenis die achter alles verborgen zit: De waarheid en werkelijkheid achter de illusies van onze dagdagelijkse realiteit. Hoe kan ik door causaal denken en voelen de achterliggende aanwijzingen leren zien en begrijpen.

  Het wordt een wonderlijke ontdekkingstocht waar we doordringen in de verborgen wereld van een onbekend ‘systeem’ om ons de weg te wijzen naar de oorspronkelijke bedoeling van het leven.

  THEMA’S die aan de orde komen:

  * Spiegeldenken en -voelen

  * Dromen wijzen altijd de weg – droomduiding

  * De symbolische betekenis van ziektebeelden (fysiek, psychisch en spiritueel)

  * De symbolische betekenis van alle gebeurtenissen, situaties en ontmoetingen in je leven

  • Waar willen alle spiegels, signalen, impulsen, richtingaanwijzers, boodschappen… mij naartoe brengen?
  • De informatiestroom die we elke dag ontvangen via beelden leren begrijpen en gebruiken.
  • Alle positieve en negatieve situaties leren ‘vertalen’ in hun ware betekenis en transformeren tot evolutiestappen.
  • Wat moet ik/wij leren uit de veelheid van gebeurtenissen die we krijgen op individueel, relationeel maatschappelijk vlak en mondiaal vlak.
  • De informatiestroom die we elke dag ontvangen via beelden leren begrijpen en gebruiken.
  • Alle positieve en negatieve situaties leren ‘vertalen’ in hun ware betekenis en transformeren tot evolutiestappen.
  • Kijken in de spiegel van je eigen leven.
  • Kunnen wij uiteindelijk ook zonder spiegels en signalen leven?
  • Hoe kan je een positieve en inspirerende spiegel zijn voor je omgeving.

  Inschrijvingsformulier:

  Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.