WORKSHOPS EVOLUTIE OPSTELLINGEN

Dit evenement eindigde op 27 juni 2020

 • Code: 19-20/59
 • Docent: Egidius Musiek
 • Locatie: Ignoramus Academie Hasselt
 • Duur: 5 zaterdagen van 9.30u tot 16u
 • Data: (2020)
   - - - - -
 • Uur:
 • Kostprijs: € 400,00 KMO-portefeuille kan aangevraagd worden
 • Praktisch: NU OOK LOS TE VOLGEN PER SESSIE - Wel vooraf aanmelden via mail!

 • INZICHT KRIJGEN IN DE PROCESSEN VAN JE LEVEN

   In een vloeiende opbouw werken we met familieopstelling, relatieopstelling, maatschappelijke opstelling, wereldopstelling, droomopstelling, werkopstelling, gevoelsopstelling, levensmissie en – opdracht opstelling en echte diepgaande evolutieopstelling.

  THEMA’S:

  *2/5: (Evolutionaire) Familieopstelling

  *16/5: (Evolutionaire) Droomopstelling

  *30/5: (Evolutionaire) Ziekteopstelling

  *13/6: (Evolutionaire) relatieopstelling

  *27/6: Opstelling van mijn levensopdracht

  Hoofddoel is inzicht verwerven waar de processen in het leven je naartoe willen brengen! Deze avontuurlijke tocht brengt grote helderheid in de ware betekenis van je leven, geeft duiding over je vooraf vastgelegde doel en maakt je eigen levensmissie tot een creatieve ervaringsgerichte reis naar volwassen en bewuste evolutie.

  Oorspronkelijk werd de opstellingentechniek toegepast bij veranderingsprocessen van persoonlijke aard, waarbij de invloed van de ‘familie’ op ons dagelijks handelen centraal staat. Uitgangspunt is dat het ‘familiesysteem’ waartoe we behoren wordt gestuurd door drie belangrijke uitgangsprincipes: ‘binding’, ‘ordening’ en de ‘balans in geven en nemen’. Al snel werd duidelijk dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn in het functioneren van een persoon in de familieomgeving en in de partnerrelatie of de dagelijkse werkomgeving. Het uitgangspunt is altijd dat een probleem centraal wordt ‘opgesteld’ met als doel de verstrikkingen aan het licht te brengen, zodat ze kunnen worden losgelaten. Vanuit de Evolutiepsychologie komt er naast de heling en harmonisatie van het verleden en het heden ook nog een belangrijk nieuw element in de evolutie opstelling. Er wordt ook rechtstreeks gewerkt met de groeiprocessen voor de toekomst want het ligt voor de hand dat alle gegevens die werden ontdekt ook een spiegelfunctie hebben voor de verdere ontwikkeling. Daarnaast wordt er gewerkt met een innerlijke gevoelsverankering om de nieuwe inzichten blijvend als intuïtief kompas ter beschikking te hebben. Deze nieuwe innovatieve benadering van het systemisch werken gaat diep naar binnen, geeft doorbraken en schept heldere nieuwe inzichten over je-Zelf. In een bewuste ontdekkingstocht hebben we nood aan krachtige ‘tools’ en werkvormen die ons helpen om de informatie over onze originele blauwdruk te ontrafelen.

  Deze nieuwe innovatieve benadering van het systemisch werken gaat diep naar binnen, geeft doorbraken en schept heldere nieuwe inzichten over je-Zelf. In een bewuste ontdekkingstocht hebben we nood aan krachtige ‘tools’ en werkvormen die ons helpen om de informatie over onze originele blauwdruk te ontrafelen.

  Deze ervaringsgerichte workshops kunnen een begin zijn voor de diepe innerlijke ontwikkelingsweg die voor velen meer en meer vanuit een echt zielsverlangen begint te ontwaken. Werken in het morfogenetisch veld staat centraal met veel aandacht voor de spontane intuïtieve toevalligheden die als taal van de oorspronkelijke binnenkant worden gebruikt. Weinig theorie, soms verhelderende duidingen  maar vooral ervaren en voelen in een dynamische opeenvolging van sfeersituaties die de innerlijke evolutieprocessen zichtbaar maken en nieuwe rationele of intuïtieve inzichten doen ontstaan. Er vormen zich wervelende energieën vanuit je eigen wezenskern met de mogelijkheid om je-Zelf echt te ontmoeten, de oude afhankelijkheden af te werpen en op zoek te gaan naar je bestemming.