Over Ons

De Ignoramus Academie staat op de eerste plaats voor het ontwikkelen van je-Zelf vanuit een éénmakende visie om daarna deze eenheidsbeleving uit te dragen als inspirator, docent, coach of therapeut op persoonlijk, relationeel, sociaal, maatschappelijk en wereldvlak.
Als jij in de toekomst ook je eigen gezondheid, vitaliteit en spirituele energie wil behouden én voeden, kies dan voor een van onze opleidingen. Zij zullen zeker je persoonlijke groei en ontwikkeling in een stroomversnelling brengen.
Daarnaast kan je doelbewust kiezen voor een basisopleiding of een vakspecialisatie als beginpunt voor het realiseren van een grote levensdroom of de start van een beroepsactiviteit in de complementaire gezondheidszorg of de coaching sector.

De Ignoramus Academie bestaat al 40 jaar en is in de sector een van de eerste echte alternatieve opleidingsinstituten van België. Sinds een 10-tal jaren zijn we ook actief in Nederland. De afgelopen jaren is het cursus- en opleidingscentrum uitgegroeid tot een moderne onderwijsinstelling waar reeds meer dan 5000 studenten verrassend nieuwe inzichten en vaardigheden hebben geleerd.
Sinds februari 2012 heeft de Ignoramus Academie weer een eigen locatie in Hasselt met drie leslokalen en een leskeuken. Op deze manier willen wij al onze studenten een sfeervolle accomodatie aanbieden om hun scholingsweg optimaal te laten verlopen.

Een scholingsweg bij de beste opleidingskunstenaars
De laatste jaren zien we overal een grote belangstelling ontstaan voor gezonde levenswijze, natuurlijke voeding, alternatieve geneeswijzen, duurzaam bouwen en wonen, ecologie en duurzaam ondernemen. De mens is algemeen meer bezorgd om zijn welzijn, gaat bewuster omspringen met zijn gezondheid en is gevoeliger geworden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen evolutie in harmonie met zijn natuurlijke omgeving. Al deze elementen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een complementaire gezondheidszorg waar persoonlijke groei en ontwikkeling, gezondheidseducatie, -preventie en een actief voorkomingsbeleid de absolute basis zijn om zorgzamer om te gaan met de mens. Daarom ontwikkelde de Ignoramus Academie in samenwerking met ervaren docenten en therapeuten een kwalitatief hoogstaand cursus- en opleidingsprogramma.

Een bewuste keuze voor een opleiding met inhoud
De cursussen en opleidingen zijn afgestemd op iedereen die op zoek is naar diepere zelfkennis en het ontdekken van de wetten van het leven. Ze dagen je uit om je toekomst in eigen handen te nemen en je potentiële mogelijkheden te omarmen. We stellen hoge eisen aan het niveau van de studie, de kwaliteit van de docenten, een professionele opleidingsstructuur en een degelijke omkadering. Vooropleidingen zijn niet noodzakelijk maar een meer dan ruime belangstelling is wenselijk. Als cursist kan je ervoor kiezen om je individuele evolutie en groei op de voet te laten volgen door een studiebegeleider van het supervisie team.

Harmonie met mezelf en mijn oneindige omgeving
De inhoud van de lessen moet aansluiting vinden bij het innerlijk verlangen om éénheid te verwerven met je-Zelf en met het universum. Je zelfontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanleren van synthesevormend en integraal denken en voelen. Hierdoor wordt een bevredigende persoonlijke visie gevormd. De opleidingen zetten aan tot het verwerven van inzichten in de persoonlijke, relationele en maatschappelijke groeiprocessen. Ze zijn gelijkwaardig gericht op het verwerven van grote rationele kennis en daarnaast een scherpe helder intuïtief aanvoelen om samen een echt Weten te ontwikkelen als grondslag van een diepe menselijke wijsheid. Theorie, pedagogie en didactiek bieden de student de nodige middelen, mogelijkheden en richtlijnen om de verworven kennis en inzichten toe te passen in zijn dagelijks leven of in het therapeutisch begeleiden van anderen op hun levensweg. Het aangeboden opleidingspakket kan gebruikt worden als middel tot persoonlijke verdieping, kan een meerwaarde geven aan uw huidige beroepsactiviteit, geeft aan staffunctionarissen met een grote verantwoordelijkheid een nieuw verfrissend inzicht of het pakket is een rechtstreekse opleiding tot coach, consulent, of therapeut.